Közigazgatás-tudományi Osztály

Bemutatkozás

A Közigazgatás-tudomány területén történelmi jelentőségű esztendőként tartják számon a 2013-as évet, amikor a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság határozata nyomán létrejött az ország első közigazgatás-tudományi doktori iskolája a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A doktorandusz közösség még ugyanebben az évben, 2013 júniusában megalapította az új diszciplínának megfelelő tudományos osztályt. A DOSZ Közigazgatás-tudományi Osztály küldetése, hogy a „közjóért” szellemiséget követve megteremtse hazánkban azt a fórumot, mely befogadja, átadja és közvetíti a közigazgatás elméleti, gyakorlati eredményeit, ezáltal az elvégzett kutatások és az alkotói munka ténylegesen hozzájáruljanak a magyar nemzeti közigazgatás fejlesztéséhez, megújításához.A tanév során kiemelt célunk a tagság támogatása egyéni céljaik elérésében akár itthon, akár nemzetközi színtéren, valamint a közösségépítés új dimenzióinak megteremtése az alábbiak szerint:
- hasznos szakmai rendezvények, kutatói workshopok megszervezése;
- közigazgatási eseményekkel, konferenciákkal kapcsolatos hírek megosztása, mely folyamatos tájékoztatást nyújt az aktualitásokról a tudomány iránt érdeklődőknek;
- a nemzetközi és hazai partnerekkel való szakmai együttműködés során inspiráló alkotói környezetet biztosítani tagjaink számára;
- megfelelő publikációs fórumok megtalálása és biztosítása.

Elérhetőség:
Az osztály Facebook-oldala, melyen az aktuális eseményekről, konferenciákról lehet tudomást szerezni!

Osztály tisztségviselők:

Urbanovics Anna,

Elnök

 

 

Hiszek a tudomány erejében, ezért munkám során minden lehetséges eszközzel igyekszem tenni a hazai tudományos közösség építéséért. A DOSZ tudományos osztály elnöki programomban a legfontosabb elemek a tudományszervezés, közösségépítés és hatékony kommunikáció.

Tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a Budapesti Corvinus Egyetemen végzem. Emellett tanultam Franciaországban és Hollandiában is. Elsődleges kutatási területem a tudománymetria és tudománypolitika, de politikatudományi és nemzetközi kapcsolatok és biztonságpolitikai kérdésekkel is foglalkozom.

 

dr. Teleki Bálint,

Tudományos- és pályázati alelnök

 

2016 januárjában szereztem jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően egy ideig ügyvédjelöltként dolgoztam.

2017 szeptemberétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Európai Köz- és Magánjogi Tanszéke mellett dolgozom, a Közszolgálati Doktori Iskola PhD-hallgatójaként. Elsődleges kutatási területeim az európai uniós közigazgatás, az Európai Unió ügynökségei és az uniós és a magyar pénzügyi felügyeletnek a 2008-as válság utáni átalakulása. Felsőfokon beszélek angol és német nyelven.

A DOSZ Közigazgatás-tudományi Osztályán és az NKE Doktorandusz Önkormányzatában egyaránt 2018 szeptemberével kezdtem meg a munkát (utóbbi szervezetben jogi ügyekért felelős elnöki megbízottként).

Takács Péter

Titkár

Egyetemi tanulmányaimat 2005-2012 között végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatójaként.

  • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Kar: okleveles politológus (osztatlan),
  • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai-és Pszichológiai Kar: okleveles pedagógia (BA) alapszakos bölcsész, oktatási asszisztens szakirányon,
  • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar: szlavisztika bolgár (BA), filozófia minor

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola (NKE-KDI) PhD hallgatója vagyok. Középfokon beszélek angol nyelven. Főbb kutatási területeim: államtudomány, politikatudomány, politikai filozófia, társadalomfilozófia, játékelmélet, racionális döntéselmélet)

Az Osztály legfontosabb, évente megrendezett eseményei:

· Doktorandusz Információs Nap (NKE)

· A Tudomány Kapujában Poszterverseny

· A Haza Szolgálatában Konferencia

· Közreműködés a Tavaszi Szél Konferencia Közigazgatástudományi Szekciójának előkészítésében és lebonyolításában

· Ezen kívül kerekasztal beszélgetések, workshopok rendszeres szervezői vagyunk, továbbá nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlásnevelésre.

Kapcsolat

Urbanovics Anna
elnök

Intézmény:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Kutatási téma:
Tudománymetria - tények, trendek, dilemmák különös tekintettel a közigazgatástudományra

Elérhetőség:


Teleki Bálint
alelnök

Intézmény:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Kutatási téma:
Az EU ügynökségeinek helye és szerepe

Elérhetőség:


Honlap
https://www.facebook.com/doszkto/


Korábbi elnökök

Szakos Judit
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola
2018-09-01 - 2020-08-31