Vörösiszap 2010 – 2015 környezeti katasztrófa rehabilitáció, földrajz és földtudományi rendezvény

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
DOSz Földtudományi Osztály
 
Rendezvény megnevezése: Vörösiszap 2010 – 2015 környezeti katasztrófa rehabilitáció, földrajz és földtudományi összefoglaló
 
Rendezvény időpontja: 2015. június 22 – 23.
 
Rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem, Veszprém + Timföldgyár, Ajka
 
Öt évvel ezelőtt intenzív földtudományi és földrajztudományi kutatások indultak több hazai egyetemen, MTA kutatóintézetben stb. számos doktorandusz bevonásával a kialakult környezeti katasztrófa okainak, hatásának megismerésére. E kutatások mára lezárultak, eredményeik komplex megismerése és megvitatása különleges lehetőséget ad a doktoranduszoknak a tudósok tudományos és társadalmi lehetőségeinek és felelősségének megértésére és átérzésére egy mindenkit megérintő eset kapcsán. Nem csupán a kutatások, de a terület rekultivációja és az érintett iparvállalat technológiaváltása is lezárult, ezzel helyreállt egy fenntarthatónak remélt környezeti állapot. A jövő felelős kutatóinak azt is célszerű gyakorolniuk, hogy ne csak visszafelé tudjanak "okosak lenni", hanem előre is nézzenek: próbálják keresni a 21. századra vonatkozóan a mostani állapotban rejlő veszélyeket és lehetőségeket, beleértve a vörösiszap hasznosíthatóságát is.
 
A konferencián az érintett magyarországi és kárpát-medencei doktori iskolák hallgatói egyaránt képviselni fogják magukat. Ennek fényében a rendezvényhez kapcsolódó vitaülések lehetőséget nyújtanak a vitás kérdések átbeszélésére, megoldások keresésére a lehető legszélesebb szakmai spektrumon a hazai és határon túli doktori iskolákból érkezők között. A rendezvény első napján plenáris előadások keretében három felkért kutató (Padisák Judit – Pannon Egyetem, Uzinger Nikolett és Rékási Márk – MTA ) mutatná majd be a vörösiszappal és a katasztrófával kapcsolatos környezeti és társadalmi hatásokra irányuló kutatások eredményeit részleteiben. Ezt követően kerülne sor a témában érdekelt doktoranduszok előadásaira, melyben a szűkebb problémakörök prezentálására lenne lehetőség. Tervezett programjaink az interdiszciplinaritás jegyében kívánják megszólítani az összes olyan doktoranduszt - a tudományág lehető legtöbb szakterületéről - akiknek kutatása illetve pusztán érdeklődése tudományos és/vagy társadalmi szinten kapcsolódik/kapcsolódhat az adott témához. A második konferencianapon, délelőtt egy terepi bejárást tervezünk beiktatni Ajka (MAL ZRt. - üzemlátogatás), Devecser, Kolontár környékére, ahol a résztvevőknek lehetősége nyílik a katasztrófa forrásának helyszínét, a vörösiszap-tározót is megtekinteni, valamint testközelből megtapasztalni a katasztrófa máig érezhető nyomait.
 
 
A vitaülések keretein belül a környezeti katasztrófa okainak megvitatására nyílt lehetőség, több szemszögből is. Ezen kívül a Magyar Alumíniumtermelő és Kereskedelmi Zrt. engedélyével és körbevezetésével egy üzemlátogatáson vehettünk részt, mely a katasztrófa óta nem volt lehetséges. Segítségükkel kijuthattunk a katasztrófa helyszínére/helyszíneire és közelebbről is megvizsgálhattuk az átszakadt gátat Kolontár térségében.
Ez a program kiváló lehetőséget nyújtott további ismeretek megszerzésére azon doktoranduszok számára, akiknek doktori témája ezzel a témakörrel foglalkozik. Továbbá azoknak is, akiknek nem, mert muszáj előre gondolkodni az ilyen problémák elkerülése érdekében, vagy legalább azt megtanulni, hogy mely észlelésekből lehet következtetni a veszélyre és hogyan kell azt a lehető leggyorsabban és legkevesebb károkozással hárítani. Azért is fontos ez, mert a földtudomány területén (bármely szakterületén) dolgozó doktoranduszok/fiatal kutatók nap, mint nap szembe fognak kerülni ilyen példákkal.
 
 
Azon kutatók pedig, akik korábban foglalkoztak a katasztrófa következményeivel további információkat kaptak az iparban dolgozó szakemberektől, mellyel a jövőben bővíteni tudják a már meglévő eredményeiket. Ezek az eredmények, adatok, információk pozítivan szolgálják mind a hazai akadémiai/egyetemi kutatásokat, mind pedig az ipart.
Mindemellett a rendezvényen a vártnál is nagyobb hangsúlyt kapott az interdiszciplinaritás kérdésköre. Az elhangzott előadások és a hozzájuk kapcsolódó viták során egyértelműen megmutatkozott, hogy a hasonló, komplex, széles társadalmi, tudományos, és ipari köröket egyaránt érintő problémák megfelelő kezelése a látszólag egymástól teljesen messze álló területek kommunikációja és együttműködése nélkül nem valósulhat meg.