Változó perspektívák – Közép-Európa 4.

A DOSZ Történelem- és Politikatudományi Osztály Változó perspektívák – Közép-Európa című tavaszi előadássorozatának keretében közép-kelet-európai történelemmel foglalkozó doktoranduszok új kutatási eredményeit mutatjuk be.

Az előadássorozat negyedik, egyben utolsó alkalmán Bessenyei Vanda (SZTE BTK TDI Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Program) "Leleplezni az ellenforradalmi hatalombitorlókat" – A kelet-közép-európai kommunista pártokon belül zajló koncepciós perek címmel az 1950-es évek legfontosabb sztálinista kirakatpereit fogja bemutatni, elsősorban azt vizsgálva, hogy milyen döntés és megfontolás állt a koncepciós perek hátterében, miért beszélhetünk pusztán két „sikeres” perről és hogyan tükrözték a perek a Szovjetunió külpolitikai elmozdulását.

Az előadás rövid összefoglalója:

A totális kommunista hatalomátvétel Kelet-Közép-Európában 1948–1949-ben minden államban megtörtént és hamarosan a Moszkvából irányított pergyár is beindult. Míg azonban az átmenet évei alatt a koholt perek vádlottjai a párt külső vélt vagy valós ellenfelei voltak, a hatalomátvételt követően a figyelem a párton belül megbúvó ellenségre helyeződött. Az éberség fokozása pedig nem volt hiábavaló, hiszen – ahogy az előre megkomponált vádiratokból kiderült – a párton belül olyan bomlasztó elemek lapultak meg, akik nem pusztán a tagság felhígítására, szabotázsra, hanem államellenes összeesküvésre és egyes esetekben akár még gyilkosságra is készültek. A párton belüli koncepciós perek a korszak elemi részei voltak, így megismerésük és feltárásuk elengedhetetlen ahhoz, hogy a kelet-közép-európai sztálinizmus működési mechanizmusát megérthessük. Az előadás során az 1950-es évek legfontosabb sztálinista kirakatperei kerülnek bemutatásra és elsősorban azokra a kérdésekre keressük a választ, hogy milyen döntés és megfontolás állt a koncepciós perek hátterében, miért beszélhetünk pusztán két „sikeres” perről és hogyan tükrözték a perek a Szovjetunió külpolitikai elmozdulását.

* * *

Bessenyei Vanda a Szegedi Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának első éves hallgatója. Az alap- és mesterszintű képzést is a Szegedi Tudományegyetem történelem szakán végezte, jelenleg pedig a Jelenkortörténeti és Összehasonlító Történettudományi Doktori Programon, dr. Bencsik Péter vezetésével dolgozik disszertációján. Kutatása és disszertációja témája a csehszlovák koncepciós perek 1948 és 1954 között, illetve az azok révén kialakult állambiztonsági kapcsolatok a magyar és a csehszlovák állambiztonsági szolgálatok között.

* * *

Az előadás kezdetének időpontja: 2021. június 8. (kedd) 18:00

Felkért hozzászóló: Dr. Mitrovits Miklós (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs / Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közép-Európa Kutatóintézet)

Az előadást az érdeklődők élő közvetítés formájában követni tudják Osztályunk Facebook-oldaláról: https://www.facebook.com/dosz.tepo/.

További információ a program Facebook-eseményében.

(Az esemény a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztály szervezésében, a Nemzeti Tehetség Program NTP-FKT-M-20-0002 kódszámú pályázati támogatásával valósul meg.)