Változó perspektívák – Közép-Európa 3.

A DOSZ Történelem- és Politikatudományi Osztály Változó perspektívák – Közép-Európa című tavaszi előadássorozatának keretében közép-kelet-európai történelemmel foglalkozó doktoranduszok új kutatási eredményeit mutatjuk be.

Az előadássorozat harmadik alkalmán Pásztor Renáta (SZTE BTK TDI Modernkor Doktori Program) Ukrán–orosz kapcsolatok I. Pétertől II. Katalinig címmel az ukrán Hetmanátus és az Orosz Birodalom, valamint a kozákság és a cári kormányzat 18. századi viszonyának főbb aspektusait fogja részletesen bemutatni.

Az előadás rövid összefoglalója:

Az előadás témája az ukrán–orosz kapcsolatok alakulása a 18. század folyamán, ezen belül egy szűkebb – I. Péter (1689–1725) uralkodásától II. Katalin (1762–1796) regnálásig tartó – időintervallumra fókuszálva. Jelen prezentáció célkitűzése, hogy bemutassa, hogyan alakul az ukrán Hetmanátus és az Orosz Birodalom, valamint a kozákság és a cári kormányzat viszonya a fent említett időszakban. A téma tekintetében elsősorban a politikai vonatkozások kerülnek kiemelésre. Az előadás részletesen kívánja bemutatni I. Péter ukrán területeket érintő integrációs politikáját, amelyet elsősorban Ivan Mazepa „átállása” (1708), a poltavai csata (1709) és a nagy északi háborúban aratott orosz győzelem motivált. Ezt követően sor kerül a palotaforradalmak kori (1725–1762) ukrán–orosz kapcsolatok elemzésére – elsősorban I. Erzsébet (1741–1762) uralkodására és Kirill Razumovszkij (1750–1764) hetmanságára helyezve a fókuszt. Végezetül pedig II. Katalin (1762–1796) integrációs törekvéseit, a Hetmanátus megszüntetését és az ukrán területek birodalomba tagozásának folyamatát elemezzük. Mindazonáltal az előadás fontos célkitűzése, hogy a politikai események ismertetése mellett rávilágítson és bemutassa azokat a legfontosabb tényezőket, amelyek az ukrán–orosz kapcsolatrendszert befolyásolták és meghatározták a fent említett időszakban.

* * *

Pásztor Renáta középiskolai tanulmányai elvégzése után a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakára jelentkezett, ahol 2017-ben alapszakos, 2019-ben mesterszakos diplomát szerzett. Jelenleg ugyanitt folytatja tanulmányait a Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkor Doktori Programjának hallgatójaként. Doktori tanulmányai során témavezetője Dr. habil. Varga Beáta. Pásztor Renáta érdeklődéssel tanulmányozza az ukrán és az orosz történelmet is, azonban leginkább a két állam között kialakult viszony érdekli. Ennek következtében kutatási területe elsősorban az ukrán–orosz kapcsolatok alakulása a 18. század folyamán. Jelenleg a doktori képzéséhez kapcsolódó kutatótevékenysége során a palotaforradalmak korának ukrán–orosz kapcsolataival, illetve a téma szűkebb területének kutatásával foglalkozik, amely I. Erzsébet (1741–1762) orosz cárnő és a Hetmanátus viszonyára fókuszál. A témát tekintve alapvetően az ukrán–orosz kapcsolatok alakulására kíván koncentrálni, illetve I. Erzsébet sajátos viszonyulására az ukrán területekhez.

* * *

Az előadás kezdetének időpontja: 2021. május 18. (kedd) 18:00

Felkért hozzászóló: Dr. habil. Varga Beáta egyetemi docens (SZTE BTK Történeti Intézet, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék)

Az előadást az érdeklődők élő közvetítés formájában követni tudják Osztályunk Facebook-oldaláról: https://www.facebook.com/dosz.tepo/.

További információ a program Facebook-eseményében.

(Az esemény a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztály szervezésében, a Nemzeti Tehetség Program NTP-FKT-M-20-0002 kódszámú pályázati támogatásával valósul meg.)