Változó perspektívák – Közép-Európa 2.

A DOSZ Történelem- és Politikatudományi Osztály Változó perspektívák – Közép-Európa című tavaszi előadássorozatának keretében közép-kelet-európai történelemmel foglalkozó doktoranduszok új kutatási eredményeit mutatjuk be.

Az előadássorozat második alkalmán Dallman Kristóf (PTE BTK OTNDI Neveléstörténet program) A Jézus Társasága működési lehetőségei a felosztott Lengyelországban (1773–1814) című előadásában a jezsuita rend Orosz Birodalomban, illetve a lengyel–litván unió a 18. század során történt felosztások hatására orosz cári befolyás alá került területén végzett, elsődlegesen oktatási célú munkáját vizsgáló kutatásainak egy szeletét fogja bemutatni.

Az előadás rövid összefoglalója:

Az előadás az Új Nemzeti Kiválóság Program 20–3–I pályázatban ösztöndíjat nyert kutatásomhoz kapcsolódik. A kutatás során a jezsuita rendnek az Orosz Birodalomban, illetve a lengyel–litván unió 18. század során történt felosztásai hatására cári befolyás alá került területén végzett, elsődlegesen oktatási célú munkáját vizsgálom. A szerzetesrendet XIV. Kelemen pápa – egyház- és közpolitikai okokból – 1773-ban Dominus ac Redemptor kezdetű bullájában feloszlatta. Bizonyos abszolút monarchiákban, így a kutatás középpontjában álló Orosz Birodalomban is, az uralkodók a pápai bulla tiltásának ellenére, azt ki nem hirdetve, továbbra is fenntartották a jezsuita szerzetesek működési lehetőségeit. Előadásomban arra a folyamatra kívánok rávilágítani, hogyan vált a 16–18. században az egész világot behálózó római katolikus szerzetesrend egyik központjává a pravoszláv többségű cári Orosz Birodalom, illetve milyen szerepet játszottak a lengyel jezsuiták – többek között P. Tadeusz Brzozowski SJ (1749–1820) – a rend 1814-es újbóli pápai engedélyeztetésében.

* * *

Dallman Kristóf történelem alapszakos bölcsész oklevelét 2016-ban szerezte meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, majd ugyanott 2019-ben mint történelem–pedagógia szakos tanár diplomázott. A jezsuita rend oktatástörténetével alapszakos szakdolgozata óta foglalkozik. 2019 szeptemberében felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem ’Oktatás és Társadalom’ Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktori (PhD) képzésére. Készülő neveléstörténeti disszertációjának munkacíme „Az ignáci pedagógia megjelenési formái a 19–20. századi jezsuita nevelő-oktató intézményekben Magyarországon”; témavezetői Prof. Dr. Somos Róbert és Dr. habil. Bánkuti Gábor. Doktori kutatási témája mellett érdeklődik a szláv népek kultúrája és története iránt, 2019 szeptembere óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szlavisztika (orosz) alapképzési szakán is tanulmányokat folytat.

* * *

Az előadás kezdetének időpontja: 2021. április 28. (szerda) 18:00

Felkért hozzászóló: Dr. Mihalik Béla Vilmos tudományos munkatárs - tudományos titkár (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet)

Helyszín: az előadás online, Google Meet-en kerül megrendezésre, melyre minden érdeklődőt hívunk és várunk. A Meet-szoba az alábbi linken keresztül lesz elérhető: https://meet.google.com/iod-cnrt-uje.

További információ a program Facebook-eseményében.

(Az esemény a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztály szervezésében, a Nemzeti Tehetség Program NTP-FKT-M-20-0002 kódszámú pályázati támogatásával valósul meg.)