Pályázat a DOSz tisztviselői helyek betöltésére

A Doktoranduszok Országos Szövetségének Elnöksége a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakra pályázatot ír ki tisztségviselői helyek betöltésére vonatkozóan.

A pályázatokat 2014. október 31. 12 óráig kell két darab eredeti, valamennyi oldalát aláírt példányban leadni a Doktoranduszok Országos Szövetsége titkárságán (1062 Budapest, Bajza u. 32.) továbbá pdf-formátumban beküldeni a dosz@dosz.hu e-mail címre.

 

Pályázati kiírás elnök vezető tisztség betöltésére

Pályázati kiírás általános elnökhelyettesi vezető tisztség betöltésére

Pályázati kiíarás stratégiai elnökhelyettesi vezető tisztség betöltésére

Pályázati kiírás elnökségi tag vezető tisztségeinek betöltésére

Pályázati kiírás felügyelő bizottsági tag vezető tisztségeinek betöltésére

 

Budapest, 2014. október 16.

 

Csiszár Imre

elnök

Doktoranduszok Országos Szövetsége