Pályázati kiírása a DOSz Alumni Osztály alapító elnöki tisztének betöltésére

 A Doktoranduszok Országos Szövetségének (DOSz) pályázati kiírása a DOSz Alumni Osztály alapító elnöki tisztének betöltésére
 
A DOSz szakmai és társadalmi elhivatottsággal bíró, folyamatosan növekvő kapcsolati tőkével rendelkező közösség létrehozásának érdekében pályázatot ír ki az Alumni Osztály alapító elnöki tisztének betöltésére.
 
A DOSz méltó módon kívánja összefogni és további együttes munkára ösztönözni a PhD fokozattal rendelkező volt doktoranduszokat, illetve mindazokat, akik valaha a szervezet kötelékébe tartozva, elnökségében, tudományos osztályaiban, vagy bármilyen tevékenységben részt vállalva a DOSz célkitűzéseinek megvalósulásáért munkálkodtak.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 
1. PhD- vagy DLA-fokozat megszerzését igazoló dokumentum,
2. szakmai életrajz,
3. a pályázó szöveges bemutatkozása (motiváció az osztály alapítására és vezetésére),
4. a jelölt részletes elképzelései az Alumni Osztály működésével, programjaival kapcsolatban.
5. lehetőségek szerinti részletes programterv a 2015. január 1-e – 2016. augusztus 31-e közötti időszakra
 
Az elnöki tisztség időtartama: Az első elnöki megbízatás 2015. január 1-étől 2016. augusztus 31-éig tart. Az első elnöki ciklust követően a DOSz 20 tudományos osztályának megfelelő ciklusban (egyetemi szemeszterek).
 
pályázat benyújtásának módja:pályázat anyagát kérjük elektronikus (csatolt dokumentumokat szkennelve) és postai úton a szavay.laszlo@dosz.hu címre, illetve a DOSz irodájába (1062 Budapest, Bajza utca 32.) megküldeni. A beérkezett pályázato(ka)t a stratégiai elnökhelyettes előterjesztése alapján az elnökség bírálja el.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 29-e (hétfő)  9.00. A pályázat(ok) elbírálására és a pályázó(k) kiértesítésére a beadási határidőt követő három napon belül kerül sor.
 
Az Alumni Osztály alapító elnökének feladatai:
§            Az osztály ügyrendjének kidolgozása
§            Az osztály elnökségének felállítása és az elnökség tagjai tevékenységének meghatározása
§           Alumni-adatbázis létrehozása,
§           Alumni pálya-nyomonkövetés és kutatási módszer kidolgozása,
§           a DOSz Alumni-kommunikációjának (Facebook, hírlevél, levelezőlista, stb.) kidolgozása és működtetése,
§           az Alumni Osztály programjain keresztül a folyamatos és magas színvonalú tudományos és társadalmi reprezentációs munkáról történő gondoskodás,
§            tagsága körében a DOSz központi rendezvényeinek (Tavaszi Szél, Nyári Tábor, Mérföldkő) népszerűsítése,
§           évente egy olyan jelentős, nagy horderejű rendezvény megszervezése és lebonyolítása a hazai doktorandusz társadalom számára, amely méltó módon jelenítené meg               a DOSz küldetését és eszmerendszerét a magyar tudományos és politikai közélet legjelentősebb szereplőinek bevonásával,
§           a DOSz elnökségével összhangban kapcsolati tőkéjének kihasználásán keresztül törekvés hazai és nemzetközi tudományos, civil, társadalmi, kormányzati, stb,                             szereplőkkel történő aktív kapcsolattartásra,
§            évenkénti beszámolóban összefoglalni az osztályban folyó szakmai munkát, annak tapasztalatait, illetve éves munkatervben felvázolni a következő év tervezett                             feladatait, vállalásait közösségi szinten és személyekre lebontva,
§            kapcsolatot tartani a DOSz tudományos osztályainak vezetőivel,
§            gondoskodni az Alumni Osztály tisztségviselőinek utánpótlásáról,
§            új elnök megbízása esetén együttműködni az Alumni Osztály vezetésére megválasztott új elnökkel,
§            folyamatos kapcsolatot ápolni a DOSz elnökségével, tájékoztatni azt az Alumni Osztály rendezvényeiről, aktuális híreiről,
§            egyéb tudományszervezői/közösségi rendezvények, kezdeményezések létrehozása és támogatása.
 
Várjuk mindazok pályázatát, akik ambíciót éreznek magukban arra, hogy a DOSz 21. osztályának megszervezésével összekötik mindazokat, akiknek a DOSz közössége a tudományos fejlődés és személyes épülés emlékezetes színtere volt.
 
Budapest, 2014. december 15-én
 
A DOSz elnökségének nevében eredményes felkészülést és sikeres pályázást kívánva, barátságos üdvözlettel:
 
Szávay László s. k.
stratégiai elnökhelyettes, DOSz