Pályázati kiírás a Rendészettudományi Osztály elnöki tisztségére

A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2012. december 19-én köztestületté alakult. A megújuló szervezet egyik legfontosabb célkitűzése volt, hogy a tudományos osztályok rendszerén keresztül a magyarországi és a kárpát-medencei magyar doktoranduszok számára olyan tudományos fórumot hozzon létre, mely a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben örömmel tevékenykedő fiatal értelmiségiek személyes kapcsolatteremtésének helyszíne is egyben. Erre vonatkozóan követjük azt az elvünket, amely szerint az ország tudományos életét a jövőben meghatározó nemzedék szakmai és emberi kapcsolatainak építését a lehető legkorábban meg kell kezdeni, és minden formában támogatni kell. A DOSz 2013. februárjában írt ki először pályázatot a tudományos osztályok elnöki tisztségeinek betöltésére. Azóta 21 osztály több mint 600 fős taglétszámmal folytatja tudományszervező tevékenységét. Ezzel létrejött a magyar nyelvű doktori képzés kiemelkedő tudományos és közösségi hálózata.
A Doktoranduszok Országos Szövetség elnöksége az alábbi tudományos osztály elnöki tisztségére pályázatot ír ki:
- Rendészettudományi Osztály
 
A pályázatnak tartalmaznia kell
- A pályázó rövid szöveges bemutatkozása.
- Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati elbírálásban résztvevők megismerhetik.
- Szakmai önéletrajza.
- Publikációs jegyzéke vagy MTMT azonosító link, elérhetőség.
- Vezetői koncepció (A jelölt részletes elképzelései az adott tudományos osztály céljaival, működésével, terveivel kapcsolatban maximum 5 oldal terjedelemben)
- Programterv a 2018. április 15-től – 2019. augusztus 31-ig terjedő időszakra:
- Tervezett programok célja, helye, ideje, témája a mellékelt formanyomtatvány alapján.
- Tervezett költségvetési terv maximálisan 100.000 Ft belső pályázaton elnyert költségkerettel számolva a mellékelt formanyomtatvány szerint.
- Rövid, legfeljebb két oldalas szöveges összefoglalás, mely tartalmazza, hogy megvalósítani kívánt program mivel járul hozzá a DOSz tudományszervezési törekvéseihez, az osztály által megszólítani kívánt doktoranduszok tudományos törekvéseihez és/vagy szakmai, emberi közösségének építéséhez.
 
A pályázathoz csatolni kell
- Doktorandusz-hallgatói vagy doktorjelölti jogviszony igazolása.
- Két teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi oktató ajánlása, amelyek alátámasztják a jelölt szakmai alkalmasságát a tisztség betöltésére.
A pályázat anyagát kérjük elektronikusan (csatolt dokumentumokat szkennelve) 2018. április 9-ig a szabo.csaba@dosz.hu és az iroda@dosz.hu címre, ill. és postai úton a DOSz irodájába (1088 Budapest Múzeum körút 4/A fszt. 44-es szoba) megküldeni. A beérkezett pályázatokat az illetékes elnökségi tag előterjesztése alapján az elnökség bírálja el, minden érintettet 2018. április 15-ig értesítünk. Az elnöki megbízatás 2018. április 15-től 2019. augusztus 31-ig tart.
 
A felhívás itt érhető el.