Pályázati kiírás a DOSz tudományos osztályainak további elnöki tisztségeire

A DOSz 2013 februárjában írt ki először pályázatot a tudományos osztályok elnöki tisztségeinek betöltésére. Azóta 13 osztály kezdte meg működését, melyekhez 64 különböző doktori iskolából érkező 213 doktorandusz csatlakozott eddig. [bevezeto_vege] A végleges osztálystruktúrának a közeli jövőben történő kialakulása után a DOSz rendelkezni fog egy több száz tagot magába foglaló, komoly szellemi tőkét jelentő, saját tudományos hálózattal és közösséggel.

A tudományos osztályok legfontosabb célkitűzése az, hogy a magyarországi és a kárpát-medencei magyar doktoranduszok számára tudományos fórummá váljanak. A tudományos osztályok kiépítendő rendszere a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben örömmel tevékenykedő fiatal értelmiségiek személyes kapcsolatteremtésének helyszíne is egyben. Erre vonatkozóan követjük azt az elvünket, amely szerint az ország tudományos életét a jövőben meghatározó nemzedék szakmai és emberi kapcsolatainak építését a lehető legkorábban meg kell kezdeni, és minden formában támogatni kell.
A DOSz elnöksége a következő további tudományos osztályok felállítása mellett döntött, melyeknek vezetésére ezúton pályázatot ír ki.
                       
  1. Biológiai és Kémiai Tudományok Osztálya
  2. Nyelvtudományi Osztály
  3. Szociológiai Tudományos Osztály
  4. Zenetudományi Osztály
  5. Pszichológiai- és Neveléstudományi Osztály
 

A pályázatnak tartalmaznia kell

 
-          A pályázó rövid szöveges bemutatkozása,
-          szakmai életrajza,
-          publikációs jegyzéke,
-     a jelölt részletes elképzelései az adott tudományos osztály céljaival, működésével, terveivel, lehetséges programjaival kapcsolatban (maximum 5 oldal terjedelemben),
-          programterv 2013 októbere és 2014 júliusa közötti időszakra
 

A pályázathoz csatolni kell

 
-          Doktorandusz-hallgatói vagy doktorjelölti jogviszony igazolása,
-      két főállású egyetemi oktató ajánlása, amelyek alátámasztják, hogy a jelölt intellektuálisan és szervezőtehetsége alapján alkalmas a tisztség betöltésére.
 
Az elnöki megbízatás 2014. július 30-áig tart. A pályázat anyagát kérjük elektronikus (csatolt dokumentumokat szkennelve) és postai úton 2013. szeptember 23-áig a szavay.laszlo@dosz.hu címre, illetve a DOSz irodájába (1062 Budapest, Bajza utca 32) megküldeni. A beérkezett pályázatokat az illetékes elnökségi tag előterjesztése alapján az elnökség bírálja el, minden érintettet 2013. szeptember 30-áig értesítünk.
 

A tudományos osztályok ajánlott programjai:

 
- Egyetemi, doktori iskolai konferenciák,
- egyetem és doktori iskola-közi konferenciák,
- a tudományterület/tudományág doktori hallgatóit összefogó magyarországi konferencia,
- a tudományterület/tudományág magyar ajkú doktoranduszait összefogó Kárpát-medencei
konferencia,
- nemzetközi konferenciák szervezése és/vagy látogatása,
- intézménylátogatás (pl. más egyetemek doktori iskoláinak felkeresése egynapos rendezvény keretében, más doktori iskolákban folyó képzés megismerése),
- tanulmányi kirándulás itthon és/vagy külföldön,
- kulturális programok,
- szakmai nyári táborok.

 

Az osztályelnökök feladatai röviden:

 
- Gondoskodni a tudományos osztály ülésein és programjain keresztül a folyamatos és magas színvonalú tudományos-szakmai munkáról,
- biztosítani a tudományos osztály működésének, programjai megvalósulásának anyagi hátterét,
- kapcsolatban állni a tudományos osztályokért felelős elnökségi taggal, rajta keresztül a DOSZ elnökségével,
- félévenkénti beszámolóban összefoglalni az osztályban folyó szakmai munkát, annak tapasztalatait, illetve éves munkatervben felvázolni a következő év tervezett feladatait, vállalásait közösségi szinten és személyekre lebontva,
- kapcsolatot tartani az adott intézményben működő doktorandusz önkormányzattal, illetve az adott intézmény vezetőségével és tudományos műhelyeivel,
- kapcsolatot tartani más tudományos osztályokkal,
- gondoskodni a tudományos osztály tagjainak és tisztségviselőinek utánpótlásáról,
- együttműködni a tudományos osztály vezetésére megválasztott új elnökkel.
 
Várjuk mindazok pályázatát, akik ambíciót éreznek magukban arra, hogy a tudományos osztályok elnökeinek közösségébe lépbe kibontakoztassák szervezőképességüket, személyükkel és tevékenységükkel hozzájárulva a hazai doktorandusz társadalom tudományos előrejutásához, lehetőségeinek javításához.
 
Budapest, 2013. augusztus 23.
 
Eredményes felkészülést kívánva:
 
 
Csiszár Imre s. k.                                              Szávay László s. k.
Elnök, DOSz                                                 elnökségi tag, DOSz