Pályázati kiírás a DOSz Nyári Tábor 2017 megrendezésére

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
A Doktoranduszok Országos Szövetsége pályázatot ír ki a 2017. évi Nyári tábor megrendezésére.
A Nyári tábor főként az első éves, beiratkozás előtt álló, vagy beiratkozott doktoranduszok számára szervezett szakmai találkozó, mely nyitott minden doktori képzésben résztvevő kolléga számára. A táborban a felsőoktatás, kiemelten a képzés és a tudományos élet sajátosságairól, pályaorientációról, tanácsadásról, karrierlehetőségekről hallgathatnak előadásokat a résztvevők. A rendezvényt hagyományosan kiegészítik a helyi adottságoktól függő közösségépítő rendezvények, úm. sportnap, kirándulások, főzőverseny, stb.
 
A rendezvény megvalósításának időpontja: 2017. augusztus 24-27. (0. nap lehetőségével)
A pályázás módja: A pályázatok benyújtása elektronikusan formában lehetséges a iroda@dosz.hu címre.
A pályázat leadásának határideje: 2017. július 7. 12:00
A rendezvény lebonyolítása, részletei: kb. 100-200 fő részvételét biztosító, szakmai és kulturális programok biztosítása/lebonyolítása.
 
A pályázat tárgya:
ØA Nyári tábor, mint rendezvény egyszeri lebonyolítása. Ez alatt értendő a rendezvény helyszínének és az előadásokhoz szükséges eszközöknek/infrastruktúrának, továbbá a résztvevők szállásának és ellátásának biztosítása.
ØA rendezvény programjának komplett elkészítése.
ØKísérő kulturális, sportolási és csapatépítő programok ismertetése.
 
A pályázati dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:
Ø a rendezvényt megvalósító szervezet rövid bemutatása;
Ø a rendezvény koncepciója;
Ø a rendezvény programjának részletes leírása;
Ø a rendezvény tervezett költségvetése.
 
A rendezvény finanszírozása a DOSz elnöksége által, a résztvevők számára megállapított regisztrációs díjakból, a DOSz további bevételeiből, illetve intézményi és céges források bevonásával történik.
 
Budapest, 2017. június 28.
dr. Kőmíves Péter Miklós s.k.
elnök