Pályázati kiírás a DOSz elnökségi tagi vezető tisztségére

PÁLYÁZAT
A Doktoranduszok Országos Szövetsége Elnöksége pályázatot ír ki a szervezet
elnökségi tagi
(maximum 3 fő elnökségi tag választható meg az eredeti tisztségviselők helyére az ASz 26.§ (5) bekezdésnek megfelelően)
vezető tisztségének betöltésére a 2017.11.25-ei küldöttgyűlés döntését követően azonnali hatállyal és 2018. december 31. közötti időtartamra.


Az Alapszabály 26. § (1) bekezdése értelmében elnökségi taggá választható bármely, magyarországi állami és az állam által elismert nem állami doktori képzést folytató felsőoktatási intézményben jogviszonnyal rendelkező doktorandusz vagy doktorjelölt.


Az elnökségi tagot az Alapszabály 26.§ (2) bekezdése értelmében a Küldöttgyűlés egyszerű többséggel, titkos szavazással választja meg két évre. Ebben az esetben a tört mandátumból fennálló időre.


Az elnökségi tagi vezető tisztséggel összefüggő összeférhetetlenségi okokat az Alapszabály 29. § tartalmazza.


Az Alapszabály 18. § (2) bekezdése tartalmazza az elnökség feladatainak nem taxatív felsorolását.


Az elnökségi tagi vezető tisztség elnyerése érdekében benyújtandó pályázat részeként csatolni kell a pályázó szakmai és tudományos önéletrajzát, az iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok másolatát, a vezetői elképzeléseit tartalmazó motivációs levelet vagy programot, a pályázó doktorandusz jogviszonyának igazolását vagy doktorjelölt jogviszonyának igazolását és a nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerjék.


A pályázatot 2017. november 17. 12 óráig kell két darab eredeti, valamennyi oldalát aláírt példányban leadni a Doktoranduszok Országos Szövetsége titkárságán ügyleti időben (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a), továbbá PDF-formátumban beküldeni a dosz@dosz.hu és az fb2017@dosz.hu e-mail címre.
 
Budapest, 2017. 11. 06. 


Tokody Dániel s.k.

ügyvivő elnök