Meghívó a DOSZ 2022. évi I. küldöttgyűlésére

Tisztelt Küldöttgyűlési Tag!

 

Ezúton értesítem, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége (továbbiakban: DOSZ) 2022. évi I. Küldöttgyűlését 2022. június 15. napján, 16.00 -tól tartja a
Falk1 Rendezvényház Ereky István Konferenciatermében (1055 Budapest, Falk Miksa utca 1.).

 

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom!

Napirend tervezet:

1. A DOSZ elnökének beszámolója

Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök

2. Elnökségi tagok beszámolója

Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök

3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója

Előterjesztő: Berki Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke

4. Döntés a DOSZ 2021. évi költségvetésének beszámolójáról

Előterjesztő: Pausits Péter, gazdasági igazgató,

5. A DOSZ 2022. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Pausits Péter, gazdasági igazgató

6. Érdekképviseleti ügyek

Előterjesztő: Molnár Dániel, elnök; Pónusz Róbert elnökhelyettes

7. Tájékoztató a tudományos osztályok ügyeiről

Előterjesztő: Csonka Diána, tudományos ügyekért és osztályokért felelős elnöki megbízott

8. Tájékoztató a Jogsegélyszolgálat működésével kapcsolatban

Előterjesztő: Kis Kelemen Bence, jogi ügyekért felelős alelnök

9. Tájékoztató nemzetközi ügyekről

Előterjesztő: Pató Viktória Lilla, nemzetközi ügyekért felelős alelnök; Bencze Norbert, nagyköveti rendszerért felelős elnökségi tag

10. Tájékoztató a DOSZ országos rendezvényeivel kapcsolatban

Előterjesztő: Juhász János, elnökségi tag

11. Egyebek

A tárgyalt napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Kérem, hogy a doktorandusz önkormányzatok mandátummal rendelkező képviselői 15:30-ra érkezzenek a Küldöttgyűlés helyszínére, elegendő időt hagyva a Felügyelő Bizottság számára a mandátumellenőrzés elvégzésére.

Tájékoztatom, hogy a Küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a testület ismételt összehívására kerül sor ugyanezen napon és helyszínen 16.30 órai kezdettel. Tájékoztatom, hogy a megismételt Küldöttgyűlés az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes, azonban az Alapszabály 15. § (4) bekezdése értelmében tisztségviselő megválasztására vagy visszahívására nem jogosult. Minderre tekintettel a megismételt Küldöttgyűlés napirendjére az eredeti Küldöttgyűlés napirendi pontjai formájában teszek javaslatot.

Budapest, 2022. május 16.

 

Molnár Dániel s.k.

elnök

Doktoranduszok Országos Szövetsége