Magyar képviselő az EURODOC Elnökségében

2015. április 29-én és 30-án tartotta éves Küldöttgyűlését az EURODOC Kolozsvárott. Az európai doktoranduszokat, doktorjelölteket és fiatal kutatókat tömörítő szervezetek szövetsége legfőbb döntéshozó testülete évente egy alkalommal ülésezik.
A Küldöttgyűlés megszavazta a szervezet 2015. évi költségvetését és a 2014. évről szóló zárszámadást. Módosításra került a szövetség alapszabálya is, egyebek mellett újraszabályozva ezzel a tagdíjfizetés rendjét is. Az európai szövetség, amely újfent hangoztatta teljes politikai függetlenségét és értéksemlegességét arról is döntött, hogy a 2016. évi Küldöttgyűlését a LUXDOC szervezésében Luxembourgban tartja.
A testület munkájában aktívan részt vett a Doktoranduszok Országos Szövetsége delegációja is. Tózsa Réka, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem PhD hallgatója a Küldöttgyűlés mellett működő Választási Bizottság munkáját segítette. Gáspár Marcell, DOSz elnökségi tag a magyar delegáció vezetője és Dr. Kőmíves Péter Mikós a DOSz általános elnökhelyettese több hozzászólással is árnyalta a Küldöttgyűlésen megtárgyalt napirendi pontokat. A DOSz delegációja kezdeményezte egy, az EURODOC működésének és finanszírozásának reformját megtárgyaló Workshop magyarországi megrendezését. A felvetést számtalan ország delegációja örömmel fogadta.
Az április 30-i ülésnapon sor került az EURODOC tisztújítására is. Ennek keretében megválasztásra került az EURODOC új elnöksége, amelyet a belga, MARGAUX KERSSCHOT vezet.
Általános elnökségi taggá választotta az EURODOC Küldöttgyűlése Gáspár Marcellt, a DOSz külügyekért felelős tagját, a Miskolci Egyetem tanársegédjét. Marcell rövid bemutatkozása során saját szűkebb kutatási területét a hegesztést is megemlítette: „Hegesztőmérnökként az a feladatom, hogy elválaszthatatlan kötéseket hozzanak létre, anyagokat egyesítsek, úgy vélem, hogy kutatási területem akár az EURODOC nemzetek fölötti egyesítő szerepének szimbóluma is lehet.” Marcell érdeklődési területe (amely egyben portfóliójának is várhatóan főtémájául szolgálhat) a doktoranduszok és fiatal kutatók szociális helyzetével és a PhD hallgatók jogi státuszával kapcsolatos. Az új elnökség 2015. május 20-án lép hivatalba és munkáját a következő évi választásokig látja el. Gáspár Marcell megválasztásával újra lett magyar tagja az EURODOC vezetésének.