Kutatás-fejlesztés - innováció az agrárium szolgálatában publikációs felhívás

PUBLIKÁCIÓS FELHÍVÁS

a Kutatás-fejlesztés - innováció az agrárium szolgálatában

címmel megjelenő tudományt népszerűsítő kötet II. kiadásában történő publikálásra

 

Részletes információk és jelentkezés: tudomanyesinnovacio.com

Cikkek és dokumentumok beküldése: kfia@tudomanyesinnovacio.hu

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 28. (péntek) 12:00

 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége Agrártudományi Osztálya és a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány „Kutatás-fejlesztés - innováció az agrárium szolgálatában” címmel tervez ismét tudományt népszerűsítő kötetet kiadni.

Várjuk minden új, önálló elméleti vagy empirikus kutatások eredményét tartalmazó, tudományos igényű tanulmányokat vagy cikkeket. Célunk, hogy átfogó képet adjunk a Magyarországon folyó agrárkutatásokról, megismertessük a legújabb technológiákat, fejlesztéseket mind az ágazatban dolgozók, kutatók, mind pedig a laikusok számára; egyfajta betekintést engedjünk a jövő agráriumába.

A szerzőket várjuk az agrárium és az élelmiszeripar valamennyi ágazatából, de kiemelten számítunk doktoranduszokra, fiatal kutatókra. Várjuk továbbá a kutatócsoportok munkájáról szóló tudományos beszámolókat, illetve vállalatok, cégek alap- és alkalmazott kutatásairól, kutatásfejlesztési tevékenységeiről szóló cikkeket is.

Meglátásunk szerint a jövőben az eddigieknél is fontosabb lesz az együttműködés, a koordináció az agrárkutatásban résztvevő kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, a civil szféra és a termelők között. A mai mezőgazdaság csak úgy lehet önmagában versenyképes, ha mögötte hatékony alap- és alkalmazott kutatások folynak, melynek célja a mennyiségi és minőségi termék előállítás, mely a végső fogyasztók asztalára kerül.

A könyv alapvető célja lesz, hogy olyan kutatásokat mutasson be, mely a magyar agrárium szereplői számára hozzáférhető és hasznosítható eredménye van, legyen az alap- vagy alkalmazott kutatás. Készülő kiadványunkban teret adnánk a legfrissebb kutatási eredmények publikálására, természetesen lektorálási folyamatot követően.

A könyvben történő publikálásra való jelentkezéshez az alábbiakra van szükség:

1, Jelentkezési felület kitöltése és elküldése a tudomanyesinnovacio.com oldalon.

2, A következő dokumentumok megküldése a kfia@tudomanyesinnovacio.com címre:

A tanulmányokat egy lektori szakvéleménnyel csatolva kell beküldeni. Emellett a beérkező anyagokat a Doktoranduszok Országos Szövetsége Agrártudományi Osztálya is bírálja, és fenntartja a jogot arra, hogy csak azokat a cikkeket jelenteti meg kiadványában, melyek megfelelnek a megjelenő könyv célkitűzéseinek, illetve a tartalmi-formai követelményeknek.

A tanulmányt abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a jelentkező a regisztrációs felületre csatol egy lektori szakvéleményt, melyet tudományágának megfelelő tudományos fokozattal rendelkező, általa felkért szakember írt. A lektori vélemény űrlapja a tudomanyesinnovacio.com honlapról letölthetőek. További feltétel a kitöltött és aláírt szerzői nyilatkozat feltöltése is, melyben a szerző nyilatkozik arról, hogy a publikáció önálló kutatásán alapszik, munkája során a tudományos etika normáit betartotta és a lektort nem tévesztette meg. Ezeket a dokumentumokat olyan néven kell megküldeni, mely alapján egyértelműen beazonosítható, hogy a szerzőhöz tartozik (Pl.: Minta_Péter_Lektori).

Fontos! Az elküldött dokumentum neve az alábbi legyen: A szerző(k) neve ékezet nélkül_alulvonás_tanulmany Pl.: Minta_Péter_tanulmany)

A határidő után beérkező cikkeket nem áll módunkban megjelentetni.

A tanulmányok formai - tartalmi követelményeit, illetve a minta dokumentumok letölthetők a tudomanyesinnovacio.com oldalról.

Tervezett témakörök (fejezetek), amelyekben publikációkat fogadunk be:

 1. agrárgazdaságtan, mezőgazdasági üzemtan; vidékfejlesztés
 2. agrármarketing;
 3. agrárműszaki, műszaki fejlesztés;
 4. agrárszövetkezés, faluszociológia, agrártörténet;
 5. agrobotanika, agrozoológia;
 6. agrokémia és talajtan;
 7. agrometeorológia;
 8. állatorvos-tudomány; állatnemesítés, állattenyésztés és takarmányozás;
 9. élelmiszerlánc-biztonság;
 10. erdészet, vadgazdálkodás és fatudomány;
 11. élelmiszer-tudomány;
 12. kertészet; szőlészet, borászat
 13. mezőgazdasági biotechnológia;
 14. mezőgazdasági informatika, biometria;
 15. mezőgazdasági környezetgazdálkodás;
 16. mezőgazdasági vízgazdálkodás;
 17. növénynemesítés;
 18. növénytermesztés, földműveléstan;
 19. növényvédelem;
 20. tudományos célú állatkísérletek (orvosi-állatorvosi-biológiai)

Publikációs díj: 4990 Ft

Mely tartalmazza:

A publikációs díj befizetésének módja és határideje:

2020. augusztus 28. 12:00-ig a Magyar Tudomány- és Innováció-menedzsment Alapítvány OTP Banknál vezetett 11773494-00478023-00000000 számlaszámára. Közlemény rovatba adományt szíveskedjenek megjeleníteni. Számla-igényüket kérjük előre jelezzék.

Tervezett megjelenés: 2020 szeptember vége – október eleje

További információ: tudomanyesinnovacio.com, kfia@tudomanyesinnovacio.com, +36304462391

Bízunk benne, hogy kiadványunk hozzájárul majd a magyar kutatásfejlesztés és innováció sikerességéhez, és végső soron hazánk agráriumának fejlődéséhez!

 

Budapest, 2020. július 1.

 

A könyv az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Nemzeti Tehetség Program NTP-FKT-M-16-0007 kódszámú pályázati támogatásból valósul meg.​