Küldöttgyűlés meghívó 2017. november 25.

Tisztelt Küldöttgyűlési Tag!


A Doktoranduszok Országos Szövetsége (továbbiakban: DOSz) 2017. évi II. Küldöttgyűlését 2017. november 25. napján, 14 órától tartja az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Székházában (8200 Veszprém, Vár utca 37.). Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom!


Kérjük, hogy a DÖK képviselők 13:30-ra érkezzenek a Küldöttgyűlés helyszínére a mandátumellenőrzés időben való lefolytatása érdekében.


Az ülés tervezett napirendje a következő:

  1. Az Elnökség tagjainak beszámolója (előterjesztő: Tokody Dániel, beszámolók: dr. Kőmíves Péter Miklós, Dr. Asztalos Kata, Kohus Zsolt, Cseh Dávid, dr. Cseporán Zsolt, Szabó Péter, Tokody Dániel, Kovács Tamás, Nemes László)
  2. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója (előterjesztő: Dr. Szabó Katalin)
  3. A Doktoranduszok Országos Szövetsége azonnali hatállyal hivatalba lépő elnökének, elnökségi tagjainak megválasztása. (Választási Bizottság)
  4. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2016. évi könyvvizsgálói jelentése (előterjesztő: Dr. Csapó László)
  5. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2017. évi eredeti költségvetésének módosítása (előterjesztő: Dr. Csapó László)
  6. Jogsegély szolgálat tájékoztatója (előterjesztő: dr. Cseporán Zsolt)
  7. Sikeres Doktori Életpálya Kurzussorozat (előterjesztő: Dr. Asztalos Kata)
  8. Együttműködési megállapodás a HÖOK Tehetségmentor Program egyes részleteiről (előterjesztő: Tokody Dániel)
  9. Tájékoztató a Nemzetközi ügyekről (EURODOC) (előterjesztő: Szabó Péter)

A tárgyalt napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!
Tájékoztatom, hogy a Küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a testület ismételt összehívására kerül sor ugyanezen napon és helyszínen 15 órai kezdettel.


Tájékoztatom, hogy a megismételt Küldöttgyűlés az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes, azonban az Alapszabály 15. § (4) bekezdése értelmében tisztségviselő megválasztására vagy visszahívására nem jogosult.


Minderre tekintettel a megismételt Küldöttgyűlés napirendjére az eredeti Küldöttgyűlés napirendi pontjai formájában teszek javaslatot, a 3. napirendi pont kivételével.

Budapest, 2017. november 6.
 

Tisztelettel: 

Tokody Dániel s.k.

Ügyvivő elnök