Küldöttgyűlés meghívó 2016. október 26.

  Tisztelt Küldöttgyűlési Tag!

 

 
A Doktoranduszok Országos Szövetsége (továbbiakban: DOSz) 2016. évi II. Küldöttgyűlését 2016. október 26. napján, 13:30 órától tartja az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (1053 Budapest, Egyetem tér 1.-3., Aula Magna). Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom!
 
Az ülés tervezett napirendje a következő:
  1. Elnöki beszámoló (előterjesztő: Keresztes Gábor)
  2. Az Elnökség tagjainak beszámolója (előterjesztő: dr. Kőmíves Péter Miklós, Csapó László, Asztalos Kata, Buda Lorina, Szabó Katalin, dr. Fazekas Kornél, Gáspár Marcell, Kohus Zsolt, Nemes László)
  3. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója (előterjesztő: Körösparti Péter)
4.      A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2017. január 1-től hivatalba lépő elnökének, elnökségi tagjainak és a felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása. (Választási Bizottság)
5.      A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2015. évi könyvvizsgálói jelentése (előterjesztő: Csapó László)
6.      A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2016. évi eredeti költségvetésének módosítása (előterjesztő: Csapó László)
7.      Jogsegély szolgálat tájékoztatója (előterjesztő: dr. Fazekas Kornél)
  1. Egyebek
 
 

A tárgyalt napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!


 

Tájékoztatom, hogy a Küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a testület ismételt összehívására kerül sor ugyanezen napon és helyszínen 14:00 órai kezdettel.
Tájékoztatom, hogy a megismételt Küldöttgyűlés az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes, azonban az Alapszabály 15. § (4) bekezdése értelmében tisztségviselő megválasztására vagy visszahívására nem jogosult.
Minderre tekintettel a megismételt Küldöttgyűlés napirendjére az eredeti Küldöttgyűlés napirendi pontjai formájában teszek javaslatot, a 4. napirendi pont kivételével.
 
Budapest, 2016. október 3.
 
Tisztelettel:
 
 

Keresztes Gábor s.k

 

Elnök