Innováció és kreativitás a tudományban konvferencia - 2013. DECEMBER 7.,Kolozsvár

A RODOSZ hagyományos, tematikai kötöttség nélküli konferenciáját ettől az évtől felváltja egy tematikus konferencia, mely továbbra is megtartja interdiszciplináris jellegét, vagyis várjuk a bölcsészettudományok, a társadalom- és természettudományok, a műszaki- és orvostudományok, illetve a művészetek képviselőinek jelentkezését.[bevezeto_vege]

A konferencia innovatív jellegéből adódóan, minden előadónak jelentkezéskor egyben vállalnia kell az opponensi szerepet is, amely által interaktív módon hasznos és stimulatív visszajelzéseket nyújthat és kaphat a bemutatott kutatási eredmények kapcsán.

A konferencián bemutatásra kerülő előadások írott változatát tanulmánykötetben tervezzük megjelentetni.

 

TEMATIKA

A tudomány művelésében kulcsfontosságú mind az innováció, mind a kreativitás.

Az innováció szó latin jelentése valami újra utal, de magába foglalja valaminek a megújítását vagy megváltoztatását is, legyen az funkcionális vagy minőségi jellegű.

A kreativitás sokarcú: a művészetben az absztrakt képzelőerőből fakad, a tudományban a kísérletezésen alapuló problémamegoldásról, és új összefüggések kereséséről szól, míg a gazdaság esetében a középpontban a versenyképesség növelése a cél.
Egy eredeti kreatív vívmány szinte sohasem hirtelen megvilágosodás eredménye, nincs fejünkben kigyulladó villanykörte, hanem hosszú évek kemény munkájának gyümölcse.
” (Csíkszentmihályi M.)

A konferenciára olyan tanulmányokkal lehet jelentkezni, melyek jellege és/vagy témája illeszkedik akár az innováció, akár a kreativitás legszélesebb értelemben vett fogalmához.

A KONFERENCIA JELLEMZŐI

Ez évben a sikeres jelentkezés egyik feltétele az opponensi szerep elvállalása, mely abban áll, hogy minden előadónak egyetlen másik résztvevő kutatását véleményeznie kell szóban, annak a konferencián való bemutatását követően. Ezáltal minden előadó prezentációja után közvetlen visszajelzést fog kapni kutatásáról, amely hozzásegítheti annak továbbgondolásához, fejlesztéséhez.
Az opponenseknek nem feltétlenül saját kutatási témakörükhöz kapcsolódó kutatásokról kell szakmai véleményt alkotniuk.
A konferencia munkanyelve: magyar, angol.

 

RÉSZVÉTELI DÍJ

Romániai felsőoktatási intézmények hallgatói, végzettjei, kutatói és oktatói számára:
- RODOSZ tagsággal rendelkezők esetén: 120 RON
- RODOSZ tagsággal nem rendelkezők esetén: 150 RON

Külföldi felsőoktatási intézmények hallgatói, végzettjei, kutatói és oktatói számára:
- 200 RON (13.000 HUF)

A részvételi díj befizetése kétféle módon történhet:
- banki átutalással (legkésőbb 2013. november 25-ig) vagy
- a helyszínen a regisztrációkor.

A részvételi díj tartalmazza a szakmai program, az étkezés és büfé, valamint a konferenciakötet részleges költségeit.

 

HATÁRIDŐK

2013. október 28., 12:00    (GMT+2:00)*
Online regisztráció, valamint a tanulmány elsődleges változatának (min. 5.000 karakter - max. 15.000 karakter)       feltöltése
2013. október 31.
Sikeres jelentkezésről való kiértesítés
2013. december 7.
A konferencia munkálatai
2014. január 31. 
Tanulmány végleges változatának beküldése

*Figyelem! A helyek száma korlátozott (max. 40 fő), így a regisztráció időpontja fogja meghatározni a sorrendiséget!

Bővebb információ: http://konferencia.rodosz.ro/#Konferencia