Gyakornoki Lehetőség - Kutass a Belügyben!

A pályázat célja a Belügyminisztériumot, valamint az önálló belügyi szerveket érintő közszolgálati témában kutató doktoranduszok abszolutóriumot szerzett és doktorjelöltek kutatói tevékenységének szakmai támogatása, a gyakornoki kutatásokkal a Belügyminisztérium tudományos tevékenységéhez történő hozzájárulás, valamint a közszolgálati életpálya modell tehetség utánpótlásának biztosítása. 

Pályázhat nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonyban álló doktorandusz, már abszolutóriumot szerzett, vagy fokozatszerzési eljárás alatt álló kutató. 

Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületről, Belügyminisztériumhoz vagy valamely önálló belügyi szervhez (Alkotmányvédelmi Hivatal, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti Védelmi Szolgálat, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Országos Rendőr-főkapitányság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Terrorelhárítási Központ, Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) alaptevékenységéhez kapcsolódó kutatási témával. 

A nyertes pályázó – féléves, határozott (2022. szeptember 1. - 2023. február 28.) időtartamra szóló, a fogadó szervezet és a gyakornok között kötött megállapodás és kutatási terv alapján – tudományos kutatást folytathat, a Belügyminisztériumban, illetve a kutatási téma alapján érintett önálló belügyi szervnél. A gyakornoki rendszerben történő részvétel nem keletkeztet munkaviszonyt, ill. tanulói jogviszonyt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács elektronikus ezen online pályázati felületén. 

A pályázat beérkezéséről a felületről azonnali visszajelzés érkezik, befogadásáról a formai követelmények ellenőrzését követő 24 órán belül befogadó e-mail kerül megküldésre. 

A pályázati felhívással kapcsolatos további információ a titkar@bm-tt.hu email címen kérhető. 

A pályázatokat héttagú Kuratórium értékeli, melynek eredményéről a pályázók 2022. június 30-ig kapnak értesítést a megadott e-mail címen. 

 

További információk ITT érhetők el.