Beszámoló a Fiatal Tudósok Estje - A hit- és erkölcstan oktatás célja és jelentősége hazánkban című előadásról

2015. május 28-án az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácstermében indult útjára a Doktoranduszok Országos Szövetségének szervezésében megvalósuló tudományos előadássorozat. A Fiatal Tudósok Estje című eseménysor célja a DOSZ 20 tudományos osztályának bemutatkozása a szélesebb közönség számára is. Ezt úgy kívánjuk megvalósítani, hogy a különböző tudományterületekről verbuválódott osztályok egy-egy közérdeklődésre is számot tartó kérdéskört kiválasztva bemutatják azokat az aktuális kutatásokat, melyeket tagjaik végeznek. A rendezvények között lesznek előadások, vitaestek és kerekasztal beszélgetések. [bevezeto_vege]
A Fiatal Tudósok Estjének nyitórendezvényét a DOSZ Hittudományi Osztálya szervezte meg, a Hit- és erkölcstan oktatás célja és haszna hazánkban címmel. Az esten az osztály elnöke Zila Gábor mutatta be a Hittudományi Osztályt. A beszélgetés előtt Adamekné Németh Zsófia előadásában felvezette, hogy miért tartja fontosnak a hit- és erkölcstan oktatás be/visszavezetését hazánkban. Mondandójának egyik fontos eleme volt, hogy csak úgy tud az egyes ember egész életet élni, ha van biztos erkölcsi és lelki stabilitása.
Az este második felében hat meghívott vendég kerekasztal beszélgetésére került sor, melyet Zila Gábor vezetett. A diskurzusban Paróczi Zsolt a Magyarországi Baptista Egyházat, míg Kodácsy-Simon Eszter a Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében szólalt fel. Mind a ketten elmondták, hogy a kész helyzet elé állított egyházak nem kérték, de élnek a lehetőséggel. Teszik mindezt számos esetben ellenszélben, és komoly bizonytalanságok között. Azt ugyanakkor mind a ketten kiemelték, hogy egy nagyon fontos missziós és pasztorációs feladatnak tartják a Köznevelési Törvény által biztosított kereteket.
Kamarás István vallásszociológus azt emelte ki, hogy a NAT-ban ők már 27 esztendeje kidolgozták az erkölcstan kereteit, azonban ő félrevezetőnek tartja az elnevezést, mert az ő céljuk egy általános vallás és emberismereti tárgy volt, mely erkölcsi és filozófiai, vallási útmutatást is ad.
Nacsa Lőrinc az IKSZ elnöke elmondta, hogy a fő problémák abból adódtak eddig, hogy a keretet ugyan megadta a Köznevelési Törvény azonban a vitát nagyon megsínylette a tartalom. Ezt a nehéz helyzetet tetézte, hogy a végrehajtási rendeletek későn készültek el. A jobbik képviseletében felszólaló Mirkóczki Ádám kiemelte, hogy pártjuk nagyon fontosnak tartja a lelki egészség és a közerkölcsi helyzet általános javítása céljából a hit- és erkölcstan oktatást, amit jól bizonyít, hogy 2010-ben ők nyújtották be először a törvényjavaslatot.
Az utolsóként felszólaló Ikotity István elmondta, hogy bár kezdetekben az LMP ellenezte a tantárgy bevezetését, az egyházakkal történt egyeztetés után nem emeltek ellene kifogást. Kiemelte ugyanakkor, hogy pártjuk aggályosnak tartja azt, hogy egyes szülők a politikai helyzet miatt választották a hittant, s nem valós elköteleződés áll emögött.
A beszélgetés során a felek egyetértettek abban, hogy számos probléma vár még megoldásra, s ilyen szempontból üdvözölték a megszervezett beszélgetést. A közönség soraiból történt hozzászólások után a DOSZ Hittudományi Osztálya jelezte, hogy szívesen ad még lehetőséget hasonló diskurzusokra.
A Fiatal Tudósok Estjének következő rendezvényeiről a DOSZ honlapján értesíti az érdeklődőket.
 
A rendezvénysorozat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.