Elfogadta az Országgyűlés a DOSz javaslatát!

Elfogadta az Országgyűlés a DOSz javaslatát!


A mai nap elfogadta az Országgyűlés a DOSz javaslatát, melynek értelmében az állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatók létszámát 1270 hallgatóról 2000 hallgatóra növelik a 2020/2021. tanév I. félévétől.
A Doktoranduszok Országos Szövetségének elnöke 2018 februárjában fordult az Emberi Erőforrások Minisztériumához annak érdekében, hogy a doktori képzés állami ösztöndíjas keretszámai kerüljenek bővítésre.
Az állami ösztöndíjak számának növelése az egyetemek számára is garanciát képez arra, hogy a doktoranduszok helyben kamatoztassák tudásukat. Tekintettel az akadémiai szféra egyre idősödő korfájára, a legtehetségesebbek kiválasztása és az egyetemek, kutatóhelyek kötelékében való megtartása hosszú távon kritikus fontossággal bír az utánpótlás terén.
A keretszámok növelése támogathatja a nyugat-európai országokhoz történő felzárkózást is, hiszen európai viszonylatban a magyar ösztöndíjas doktoranduszok létszáma igen alacsonynak mondható. Meglátásunk szerint a doktori reform ilyen irányú kiterjesztése hosszú távon eredményesen járulhat hozzá a magyar akadémiai szektor fejlesztéséhez.
A Országgyűlés 158 igen és 21 tartózkodó szavazattal fogadta el a 17. B./19. T/3294. A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló előterjesztést.