DOSz Küldöttgyűlés meghívó

Tisztelt Küldöttgyűlési Tag! 
 
 
Ezúton értesítem, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége (továbbiakban: DOSz) 2018. évi I. Küldöttgyűlését 2018. március 23. napján, 14 órától tartja a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar (1092 Budapest Ráday utca 28.) 2. emelet Exhortációs termében. Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom! 
 
 
Napirend:
 
  
1.  Elnökségi tagok beszámolója  Előterjesztő: Szabó Péter, DOSz elnök Beszámolók: Szabó Péter, dr. Hancz Patrik, Cseh Dávid, dr. Cseporán Zsolt, Molnár Dániel, Szilágyi Árpád, Tokody Dániel, Kovács Tamás, Nemes László, Dolnegó Bálint, Dr. Szabó Csaba 
2. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója  Előterjesztő: Dr. Szabó Katalin, a Felügyelő Bizottság elnöke 
3. A Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségi tagjának megválasztása Előterjesztő: Választási Bizottság 
4. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztása  Előterjesztő: Választási Bizottság 
5. A DOSz 2017. évi gazdasági és szakmai beszámolója, zárszámadás Előterjesztő: dr. Hancz Patrik, általános és gazdasági elnökhelyettes, Dr. Csapó László, ügyvezető 
6. A Doktoranduszok Országos Szövetségének 2018. évi költségvetésének elfogadása Előterjesztő: dr. Hancz Patrik, általános és gazdasági elnökhelyettes 
7. A Tézis-Management Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása Előterjesztő: Dr. Csapó László, ügyvezető 
8. Döntés állandó bizottságok felállításáról Előterjesztő: Szabó Péter, DOSz elnök 
9. A DOSz Alapszabályának módosítása, a DOSz Rendészettudományi Osztályának megalapítása Előterjesztők: dr. Cseporán Zsolt, elnökségi tag, Dr. Szabó Csaba, elnöki megbízott 
10. Tájékoztató a Jogsegély szolgálat működéséről Előterjesztő: dr. Cseporán Zsolt, elnökségi tag 
11. Tájékoztató a Sikeres Doktori Életpálya Kurzussorozatról Előterjesztő: Szilágyi Árpád, elnökségi tag 
12.  A Tempus Közalapítvánnyal történő együttműködési megállapodás szövegének elfogadása Előterjesztő: Szabó Péter, DOSz elnök 
13. Tájékoztató nemzetközi ügyekről (EURODOC) Előterjesztő: Szabó Péter, DOSz elnök 
14. Tájékoztató a doktorandusz önkormányzatok ügyeiről  Előterjesztő: Szabó Péter, DOSz elnök, dr. Cseporán Zsolt, elnökségi tag 
15. Tájékoztató a Tavaszi Szél Konferenciáról Előterjesztő: dr. Hancz Patrik, általános és gazdasági elnökhelyettes 
16. Egyebek 
 
 
A tárgyalt napirendek fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok! Kérem, hogy a doktorandusz önkormányzatok mandátummal rendelkező képviselői 13:30-ra érkezzenek a Küldöttgyűlés helyszínére a mandátumellenőrzés időben való lefolytatása érdekében!  
 
 
Tájékoztatom, hogy a Küldöttgyűlés határozatképtelensége esetén a testület ismételt összehívására kerül sor ugyanezen napon és helyszínen 15 órai kezdettel. Tájékoztatom, hogy a megismételt Küldöttgyűlés az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes, azonban az Alapszabály 15. § (4) bekezdése értelmében tisztségviselő megválasztására vagy visszahívására nem jogosult. Minderre tekintettel a megismételt Küldöttgyűlés napirendjére az eredeti Küldöttgyűlés napirendi pontjai formájában teszek javaslatot, a 3-4. napirendi pont kivételével. 
 
Budapest, 2018. február 22. 
Tisztelettel: Szabó Péter s.k. 
 elnök Doktoranduszok Országos Szövetsége
 
Mellékletek:
Pályázati felhívás DOSz Elnökségi tagi tisztségre
Pályázati felhívás DOSz Felügyelő Bizottsági tagi tisztségre