Doktoranduszok Országos EgyesületeTaggygűlés

  A DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

 

Alapszabálya IV. 1. 3. pontjának értelmében
2015. július 29. 11:00 órára

 

 
TAGGYŰLÉST
 
hív össze, amelyre ezúton tisztelettel meghív.
 

Napirend
1) Beszámoló a legutóbbi Taggyűlés óta eltelt időszakról (előterjesztő: Keresztes Gábor)
2) A DOE 2014. évi szakmai és pénzügyi beszámolója (előterjesztő: Csapó László)
3) A Márton Áron Alapítvány (előterjesztő: Keresztes Gábor)
4) A DOE Alapszabályának módosítása (előterjesztő: Keresztes Gábor)
5) Tagrevízió (előterjesztő: Keresztes Gábor)
6) A DOE tisztújítása (előterjesztő: Keresztes Gábor)
7) Egyebek
 
Amennyiben a 11:00 órára összehívott Taggyűlés nem bizonyul határozatképesnek, úgy jelen meghívóval, azonos napirenddel, azonos helyszínen megismételt Taggyűlést hívunk össze 2015. július 29-én 11:30 órai kezdettel. A megismételt taggyűlés a DOE alapszabályának IV. fejezet 1. 7. pontja értelmében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.  
 
 
A Taggyűlés helyszíne a Szent István Egyetem
(2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.)
 
A taggyűlések nyilvánosak, szavazati joggal a tagok rendelkeznek, ha a 2015. évi tagdíj befizetéssel érvényesítették az egyesületi tagságukat. Az eseményre minden egyesületi tagot szeretettel várunk.
 
 
Megjelenésedben feltétlenül bízva, üdvözlettel:
 
Keresztes Gábor
elnök
 
Budapest, 2015. július 10.