DOE Taggyűlés meghívó

A DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
 
Alapszabálya IV. 1. 3. pontjának értelmében
2016. február 11. 17:00 órára
 
 
TAGGYŰLÉST
 
hív össze, amelyre ezúton tisztelettel meghív.
 
Napirend
1) Beszámoló a legutóbbi Taggyűlés óta eltelt időszakról (előterjesztő: Keresztes Gábor)
2) A DOE Alapszabályának módosítása (előterjesztő: Keresztes Gábor)
3) A DOE tisztújítása (előterjesztő: Keresztes Gábor)
4) Egyebek
 
Amennyiben a 17:00 órára összehívott Taggyűlés nem bizonyul határozatképesnek, úgy jelen meghívóval, azonos napirenddel, azonos helyszínen megismételt Taggyűlést hívunk össze 2016. február 11-én 17:30 órai kezdettel. A megismételt taggyűlés a DOE alapszabályának IV. fejezet 1. 7. pontja értelmében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.  
 
 
A Taggyűlés helyszíne a Új Nemzedék Ház
(1062 Budapest, Bajza u. 32.)
 
A taggyűlések nyilvánosak, szavazati joggal a tagok rendelkeznek, ha a 2015. évi tagdíj befizetéssel érvényesítették az egyesületi tagságukat. Az eseményre minden egyesületi tagot szeretettel várunk.
 
 
Megjelenésedben feltétlenül bízva, üdvözlettel:
 
Keresztes Gábor
elnök
 
Budapest, 2016. február 5.