DOE taggyűlés

 A DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
Alapszabálya IV. 1. 3. pontjának értelmében 

2015. május 29. 14:00 órára
 
TAGGYŰLÉST
hív össze, amelyre ezúton tisztelettel meghív.
 

Napirend
1) Beszámoló a legutóbbi Taggyűlés óta eltelt időszakról (előterjesztő: Keresztes Gábor)
2) Felügyelő Bizottság tájékoztatója (előterjesztő: Nemes László)
3) A DOE 2014. évi szakmai és pénzügyi beszámolója (előterjesztő: Csapó László)
4) A Márton Áron Alapítvány (előterjesztő: Keresztes Gábor)
5) A DOE Alapszabályának módosítása (előterjesztő: Keresztes Gábor)
6) Tagrevízió (előterjesztő: Keresztes Gábor)
7) A DOE tisztújítása (előterjesztő: Keresztes Gábor)
8) Egyebek
 
Amennyiben a 14:00 órára összehívott Taggyűlés nem bizonyul határozatképesnek, úgy jelen meghívóval, azonos napirenddel, azonos helyszínen megismételt Taggyűlést hívunk össze 2015. május 29-én 14:30 órai kezdettel. A megismételt taggyűlés a DOE alapszabályának IV. fejezet 1. 7. pontja értelmében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.  
 
 
A Taggyűlés helyszíne a Debreceni Egyetem
 Nagyerdei Étterem Különterem
 (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
 
A taggyűlések nyilvánosak, szavazati joggal a tagok rendelkeznek, ha a 2015. évi tagdíj befizetéssel érvényesítették az egyesületi tagságukat. Az eseményre minden egyesületi tagot szeretettel várunk.
 
 
Megjelenésedben feltétlenül bízva, üdvözlettel:
 
Keresztes Gábor
Elnök
 
Budapest, 2015. május 20.