Belső pályázat a DOSz tudományos osztályainak részére

Belső pályázat
DOSz, 2015. szeptember

A Doktoranduszok Országos Szövetsége
 „Közösség a tudományért” 

A belső pályázat célja
A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) küldetése, hogy a doktori képzésben résztvevők számára kitárja a lehetőségeket, támogassa munkájukat és magát tudatosan alakító közösséget formáljon. A szervezet elkötelezett, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel támogassa azokat a tudományos és közösségi programokat, amelyek a magyar doktoranduszok és doktorjelöltek javát szolgálják. Ennek érdekében aktív pályázati tevékenységet folytat, hogy a DOSz tudományos osztályainak az éves munkatervükben lefektetett tudományos és közösségi programjait támogassa, a hazai és határon túli magyar doktorandusz társadalom tudományos törekvéseit segítse. A jelen belső pályázat célja a doktoranduszok közösségi szellemének erősítése tudományszervezési és az osztályok közösségének fejlesztésére irányuló rendezvényeken keresztül.
 

Keretösszeg és határidők
A DOSz belső pályázatot hirdet 18 tudományos osztálya számára bruttó 9 000 000 Ft (azaz bruttó kilencmillió Forint) keretösszegben a 2015.július 1. és 2016.május 31. közötti időszakra.
 

A pályázat leadási határideje: 2015. október 1.

A pályázaton elnyert összegek elszámolási határideje: 2016. május 31.

 

Előfeltételek
A belső pályázaton csak az a tudományos osztály indulhat, amelyik
- A 2014/2015-ös évi II. pályázat során is minden szakmai és pénzügyi beszámolót maradéktalanul elkészített, benyújtotta a DOSz felé, és ezt az elnökség illetékes tagja írásban igazolja.
- 2015. őszén megrendezi a Fiatal Tudósok estje előadását.
- A pályázat leadási határidejéig a DOSz központi irodájába leadta minden eddigi ülésének aláírt jegyzőkönyvét, minden egyes programjának (ide tartozik: osztályülések, konferenciák klubtalálkozások, stb.) meghirdetését (pl. plakát), programfüzetét, beszámolóját, stb.
- A belső pályázaton nem nyerhető forrás olyan rendezvényre, amelyben a DOSz társszervezői szerepkörben jelenik meg – kivételt ez alól a DOSz másik tudományos osztálya vagy az adott egyetem doktorandusz önkormányzata képez.
 

A pályázat által támogatandó tevékenységek köre
A tudományos osztály szervezésében megvalósuló

- Önálló tudományági doktorandusz konferencia
-  Szakmai fórum, tudományos workshop
- Tanulmányi kirándulás
- Tudományos kiadvány megjelentetése
- Egyéb tudományos rendezvény, amely a tudományos osztály működésében érdekelt magyarországi és határon túli magyar doktoranduszok bevonásával a magyar nyelvű doktorandusz képzés és a tudományos életpálya érdekeit szolgálja.
- Hazai és határon túli doktori iskolák között megvalósuló blokkszeminárium.
 

Az elszámolás során kizárólag olyan számlát áll módunkban befogadni (illetve kifizetni), amelyen rendezvényszervezés, szállás, nyomdaköltség vagy terembérlet szerepel!
 

A pályázathoz csatolandó megvalósítási terv részei
- A szakmai rendezvény pontos helye, ideje, témája
-  Programjának minél részletesebb ismertetése
- Részletes, tételes költségvetési terv, továbbá részletesen a ténylegesen elszámolni kívánt szolgáltatás kifejtése.
- Rövid, legfeljebb két oldalas szöveges összefoglalás, mely tartalmazza, hogy megvalósítani kívánt program mivel járul hozzá a DOSz tudományszervezési törekvéseihez, az osztály/osztályok által megszólítani kívánt doktoranduszok tudományos törekvéseihez és/vagy szakmai, emberi közösségének építéséhez.

 

Egy osztály által pályázható összeg felső határa: bruttó 500 000 Forint. Egy tudományos osztály a jelzett összeghatárig több program megvalósításának támogatására is benyújthatja pályázatát. Az elbírálás során a Bíráló Bizottság figyelembe veszi a pályázat megvalósíthatóságát, a pályázat formai és szakmai igényességét.
 

Pályázati kapcsolattartók
Gazdasági kapcsolattartó: Csapó László, gazdasági elnökhelyettes (csapo.laszlo@dosz.hu, 30/518-6051)
Szakmai kapcsolattartó: Szabó Katalin, elnökségi tag (szabo.katalin@dosz.hu, 30/518-4178).
 
 
A pályázatokat elektronikus úton lehet leadni a jelezett időpontig a szabo.katalin@dosz.hu címen. A pályázatot benyújtó osztályok elnökei a Bíráló Bizottság döntéséről írásban értesülnek legkésőbb 2015. október 15-éig. A Bíráló Bizottság a DOSz elnökéből, két elnökhelyetteséből, és az illetékes elnökségi tagból áll majd.
 
 
A Doktoranduszok Országos Szövetségének nevében eredményes pályázati munkát kívánok!
 
Budapest, 2015. szeptember 3.
 
 

 

Szabó Katalin s.k.