Adatgazdaság digitalizációs összefüggései - Pályázati felhívás

A program célja a témát kutató hallgatók elismerése, a téma iránti kutatási kedv, motiváció növelése, ezáltal digitalizáció- és adattudatos hallgatók képzésének erősítése, illetve a hazai felsőoktatásban és tudományos pályán tevékeny szakemberek utánpótlásának támogatása.

A pályázatok beérkezési határideje: 2022. február 28.

Pályázók köre

A pályázatra olyan aktív vagy passzív jogviszonnyal rendelkező egyetemista (graduális/PhD) hallgatók, doktorjelöltek és frissen végzett pályakezdők jelentkezését várják, akik szakdolgozatukat/diplomamunkájukat/doktori disszertációjukat digitalizáció és adat témaköréhez kapcsolódó témában készítették. A pályázatra minden tudományterület képviselői jelentkezhetnek.

Pályázat benyújtásának követelményei

Pályázni olyan – már elkészült – szakdolgozattal, diplomamunkával vagy doktori disszertációval lehet, amely 2020. januárja után került megvédésre, és amely a digitalizáció és adat témaköréhez kapcsolódó témákban készült.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

Díjazás

A pályamunkák díjazása tudományterületenként szekciókra osztva, az alábbiak szerint történik:

Szakdolgozat esetén:

Doktori disszertáció esetén:

Több díjazott is lehetséges a beérkezett pályázatok függvényében. A kiemelkedő pályamunkák a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezetőjének döntése alapján különdíjakkal és elismerésekkel is jutalmazhatók.
A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem.

Pályázatok elbírálása

A dolgozatokat az adott terület kiemelkedő szakembereiből álló Bíráló Bizottság értékeli. A dolgozatokat a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. képviselői, továbbá esetlegesen további, a szakterületen érintett szakemberek anonim módon értékelik. Az értékelés alapján a Bíráló Bizottság tesz javaslatot a pályadíjak odaítélésére, illetve a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezetője részére különdíj vagy egyéb elismerés odaítélésének lehetőségére.

Eredményhirdetés: 2022. március 30.

A pályázati anyagokat a palyazat@hunexpert.hu e-mail címre kell beküldeni.

A pályázat ügyében további felvilágosítás az info@hunexpert.hu címen kérhető.

További részletek ITT érhetőek el a pályázati felhívásról.