A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet


 
A Külgazdasági és Külügyminisztérium
 
pályázatot hirdet
 
a külgazdasági és külügyi döntéshozatalt támogató, illetve a külpolitikát érintő kutatás témájában
 
doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és fokozatszerzési eljárás alatt álló doktorjelöltek számára
 
doktoranduszi program keretében tudományos kutatás folytatására
 
 
 
 
A pályázat célja a Külgazdasági és Külügyminisztériumban (továbbiakban KKM)kutató doktoranduszok munkájának támogatása, és a kutató–elemző tevékenység hasznosítása külpolitikánkban.
 
Pályázat benyújtására jogosult a doktori képzésének második évétől nappali vagylevelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonyban álló doktorandusz; illetve már abszolutóriumot szerzett, vagy fokozatszerzési eljárás alatt álló doktorjelölt.
 
A pályázat évente egy alkalommal kerül kiírásra. A KKM háromszor háromhaviperiódusokban 2–2 hallgatót tud fogadni. A periódusok kiírása:
 
I. 2017. szeptember 15. – 2017. december 15.
 
II. 2018. január 15. – 2018. április 15.
 
III. 2018. április 20. – 2018. július 20.
 
Kérjük az ütemezéssel kapcsolatos preferenciák feltüntetését a pályázati anyagban.
 
A nyertes pályázó – határozott időtartamra szóló egyéni fogadási nyilatkozat éskutatási terv alapján – tudományos kutatást folytathat a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. A doktoranduszi programban történő részvétel nem keletkeztet munkaviszonyt vagy hallgatói jogviszonyt.
 
 
A doktoranduszi programban résztvevő hallgatónak
 
-          a kutatói munkáját instruktor segíti,
 
-          kutatási engedély alapján lehetősége nyílik hozzáférni szakmai levéltári anyagokhoz és könyvtári állományokhoz,
 
-          konzultációs alkalmakon keresztül – jogszabályi keretek betartásával – lehetősége nyílik bepillantani a fogadó szervezeti egység szakmai gyakorlati tevékenységébe,
 
-          lehetősége van a nyilvános tudományos–szakmai rendezvényeken való részvételre,
 
-          kutatói teljesítményéről a program végén tájékoztatást kap az érintett doktori iskola.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 
-          a pályázó személyes adatait (név, anyja neve, születési hely és dátum, lakcím, telefonszám),
 
-          a felsőoktatási intézmény által kiállított, doktoranduszi vagy doktorjelölti jogviszony fennállásának igazolását,
 
-          szakmai önéletrajzot,
 
-          rövid motivációs levelet,
 
-          részletes kutatási és kimeneti tervet,
 
-          publikációs jegyzéket,
 
-          a doktori iskola (témavezető) írásbeli ajánlását.
 
pályázatnál előnyt jelent:
 
-          külső, független konzulens (minősített oktató) által írt ajánlás.
 
A pályázatok beérkezésének határideje 2017. augusztus 15. 14:00 óra. Apályázatokat elektronikus úton kell benyújtani az alábbi címen: doktorandusz@mfa.gov.hu.
 
A pályázat megküldésekor az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a következőt: Pályázat doktori programra.
 
Amennyiben a pályázati kiírás és az az alapján megkötendő támogatási szerződés között eltérés van, úgy a pályázó tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés szövege az irányadó. Jelezzük, hogy a felek közötti támogatási szerződés alapján a nyertes pályázó költségvetési támogatásban nem részesül.
 
A pályázati felhívással kapcsolatos további információ Nagy Gergő tudománydiplomáciai referenstől, az Gergo.Nagy@mfa.gov.hu e-mail címen kérhető.
 
A pályázatokat egy erre kijelölt szakmai bizottság fogja elbírálni. A pályázatok elbírálásáról a pályázók 2017. augusztus 31-ig kapnak értesítést az általuk megadott e-mail címen.
 
 
 
Budapest, 2017. június 13.
 
 
 
Dr. Balogh Csaba s.k.
 
Külgazdasági és Külügyminisztérium
 
közigazgatási államtitkár