A Doktoranduszok Országos Szövetségének pályázati kiírása a Közigazgatás-tudományi Osztály elnöki tisztének betöltésére

A Doktoranduszok Országos Szövetségének pályázatot ír ki a Közigazgatás-tudományi Osztály elnöki tisztének betöltésére. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A pályázó rövid szöveges bemutatkozása

2. szakmai életrajza,

3. publikációs jegyzéke.

4. A jelölt részletes elképzelései az adott tudományos osztály működésével, programjaival kapcsolatban, a már működő osztályok esetében ez eddigi munka, az eddig megvalósult programok figyelembe vételével.

5. A lehetőségek szerinti részletes programterv a 2014 szeptember – 2015 augusztus közötti időszakra,

6. doktorandusz hallgatói vagy doktorjelölti jogviszony igazolása,

7. két főállású egyetemi oktató ajánlása, amelyek alátámasztják, hogy a jelölt intellektuálisan és szervezőtehetsége alapján alkalmas a tisztség betöltésére.

 

Az elnöki tisztség időtartama: Az elnöki megbízatás 2014. november 21-étől 2015. augusztus 31-éig tart.

 

pályázat benyújtásának módja: pályázat anyagát kérjük elektronikus (csatolt dokumentumokat szkennelve) és postai úton a szavay.laszlo@dosz.hu címre, illetve a DOSz irodájába (1062 Budapest, Bajza utca 32.) megküldeni. A beérkezett pályázatokat a stratégiai elnökhelyettes előterjesztése alapján az elnökség bírálja el 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. november 21-e 9.00. A pályázatok elbírálására és a pályázók kiértesítésére a beadási határidőt követő három napon belül kerül sor. 

A tudományos osztályok ajánlott programjai:

 

Az osztályelnökök feladatai röviden:

 

Várjuk mindazok pályázatát, akik ambíciót éreznek magukban arra, hogy a tudományos osztályok elnökeinek közösségébe lépve kibontakoztassák szervezőképességüket, személyükkel és tevékenységükkel hozzájárulva a hazai doktorandusz társadalom tudományos és közösségi törekvéseihez

 

A DOSz elnökségének nevében eredményes felkészülést kívánva:

 
Szávay László s. k.
stratégiai elnökhelyettes, DOSz