A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktori képzés nyelvi követelményeinek enyhítésére

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) aggodalommal figyeli a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet, különösen a tekintetettel arra, hogy a doktori képzésben résztvevő hallgatóknak továbbra is teljesíteniük kell kutatási tevékenységüket, illetve fokozatot kell szerezzenek. Különösen problematikusnak tartjuk a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) azon rendelkezését, miszerint a doktori fokozat megszerzésének követelménye két idegen nyelv a tudományterület műveléséhez szükséges ismeretének a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti igazolása.

A hazai felsőoktatási intézmények gyakorlata eltérő a tekintetben, hogy a fenti rendelkezést milyen formában ültették át a gyakorlatba. Egyes intézmények a bemeneti követelményként meghatározott első nyelvvizsga mellett egy további, legalább alapfokú nyelvismeret megszerzését követelik meg a hallgatóiktól, mások belső nyelvi képzések teljesítésével is számot adhatnak tudásukról.

A kialakult járványügyi helyzetben további nyelvvizsgák megszerzése határozatlan időtartamra nem lehetséges, de legalábbis aránytalan nehézséget okozna a hallgatóknak.

A fentiekre tekintettel a DOSZ az alábbi javaslatot teszi az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárságának:

A graduális képzésben „bent ragadt” diplomák esetében alkalmazott megoldáshoz hasonlóan a Kormányzat függessze fel a második nyelvismeretről való beszámolás kötelezettségét a doktori fokozat megszerzéséhez. A hallgatók disszertációjuk sikeres megvédése után tehát a második nyelvi követelmény teljesítése nélkül is megszerezhessék tudományos vagy művészeti fokozatukat.

A kötelezettség teljesítésének felfüggesztése vonatkozzon valamennyi doktori képzésben résztvevő hallgatóra, illetve doktorjelöltre, tekintet nélkül a képzés megkezdésének évére. Ezáltal minden hallgató/doktorjelölt azonos nyelvi feltételek mellett szerezhet fokozatot.

A DOSZ 2020. június 1. napjáig jogszabálymódosítási javaslatot terjeszt elő a doktori képzés nyelvi követelményeinek egységesítésére vonatkozóan. A jogszabálymódosítással érintett nyelvi követelmények elsőként a 2020/2021-es tanév őszi félévére felvételt nyert hallgatók esetében lennének alkalmazandók.

A DOSZ szakmai álláspontját kialakította a Jogsegély-Szolgálat Munkacsoport

Kelt Budapesten, 2020. április 14. napján

Elnökség
Doktoranduszok Országos Szövetsége

Document, eps, file, format, pdf icon