Találkozáspontok

A DOSZ Filozófiatudományi Osztálya, illetve a RODOSZ (Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége), az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság és a Magyar Filozófiai Társaság támogatásával, konferenciát rendez a BBTE Magyar Filozófiai Intézet Filozófiai Doktori Iskolájával együttműködve Találkozáspontok címmel.

A konferencián a BBTE, illetve a DOSZ FiTO (a DE, az ELTE, a PTE és a SZTE) doktoranduszai ismertetik kutatási témáikat. Az első napon a kolozsvári és a vendég hallgatók tematikus párokat alkotva és kölcsönös korreferátumokat tartva mutatják be az azonos területen elért eredményeiket. A második napon egymástól független előadások hangzanak el diszciplináris blokkokban.

A konferencianapokat Veress Károly és Egyed Péter, a doktori iskola egyetemi tanárainak előadásai nyitják meg.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
 
 

 
 
Szervezők:     
DOSZ Filozófiatudományi Osztály
Filozófiai Doktori Iskola, Történelem és Filozófia Kar, Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Magyar Filozófiai Intézet, Történelem és Filozófia Kar, Babeș-Bolyai Tudományegyetem 
Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége
 
Támogatók:    
Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság
Magyar Filozófiai Társaság
 

Fővédnök:
Dr. Veress Károly egyetemi tanár (igazgató, BBTE FDI) 

A konferencia időpontja:
 2015. március 27–28.
 
Helyszíne:
BBTE főépület (Kogălniceanu / Farkas utca 1., 400084 Kolozsvár), Böhm Károly terem
 

 
Március 27. (péntek)
9.00
Ünnepélyes megnyitó
 
Szervezeti bemutatkozások (RODOSZ, DOSZ FiTO, EMFT)
9.30
Dr. Veress Károly egyetemi tanár (igazgató, BBTE FDI): Alapkutatás és interdiszciplinaritása kolozsvári Filozófiai Doktori Iskolában
 
 
10.30
Kávészünet
 
 
 
Elnök: Dr. Veress Károly (BBTE)
11.00
Szakács Péter (BBTE): Milyenek is azok a hősi megszállottságok? – az amor intellectualis fogalma Giordano Brunónál / Smrcz Ádám korreferátuma és vita 
11.35
Smrcz Ádám (ELTE): Bruno „népszerű” ismeretelmélete – avagy az ars memoriae lehetőségei / Szakács Péter korreferátuma és vita
12.10
Tódor Imre (BBTE): Ellenség-konstruálás. Carl Schmitt és Reinhart Koselleck / Joób Kristóf korreferátuma és vita
12.45
Joób Kristóf (ELTE): Evilági haladáshit – Carl Schmitt hatása Reinhart Koselleckre a szekularizáció problémája kapcsán / Tódor Imre korreferátuma és vita
 
 
13.20
Ebédszünet
 
 
 
Elnök: Dr. Ungvári Zrínyi Imre (BBTE)
14.30
Petki Pál (BBTE): A lét mint a létező léte. A létkérdés jelentésrétegei Heidegger fundamentálontológiájában / Tóth Gábor korreferátuma és vita
15.05
Tóth Gábor (SZTE): Az idő mint az emberi létmód eredendő alapja Heidegger Kant-interpretációjában / Petki Pál korreferátuma és vita
15.40
Gál József (BBTE): Transzcendentális interfakticitás és antropológiai fenomenológia Marc Richirnél / Ferencz Orsolya korreferátuma és vita
16.15
Ferencz Orsolya (ELTE): Újragondolt hiátus – Marc Richir időfenomenológiájáról / Gál József korreferátuma és vita
 
 
16.50
Kávészünet
 
 
 
Elnök: Dr. Gregus Zoltán (BBTE)
17.20
Hausmann Cecília (BBTE): Test(telenség), otthon(talanság), (kiállító)tér / Péter Szabina korreferátuma és vita
17.55
Péter Szabina (DE): A land art haptikus tájai / Hausmann Cecília korreferátuma és
vita
 
 
 
 
Az előadások 20, a korreferátumok 5, a viták 10 percesek.
 
 
Március 28. (szombat)
 
Elnök: Rosta Kosztasz (ELTE)
9.00
Dr. Egyed Péter egyetemi tanár (elnök, EMFT / BBTE): Jeles erdélyi filozófusok
10.00
Virginás Péter (BBTE): Kulturális politikák a 2000-es évek elejétől erdélyi magyar és román környezetben: identitások és gyakorlatok egy filmfesztiválon
10.30
Varga Rita (DE/PKE): Léteznek-e magyar nácik? Ha igen, hogyan lehetségesek?
 
 
11.00
Kávészünet
 
 
11.30
Hendrik Nikoletta (ELTE): A kései sztoikus paideia
12.00
Rusu Rowenna (BBTE): Kant egy kicsit másképp, avagy egy szellemlátó álmai a metafizika álmainak magyarázatában
 
 
13.00
Ebédszünet
 
 
 
Elnök: Tódor Imre (BBTE)
14.00
Nemesi Nikoletta (PTE): Metafizikailag kontingens azonosság
14.30
Such Dávid (ELTE): A zombi-argumentum szemantikai alapjai
15.00
Várvizi Márta (PTE): Embodied cognition – tudatunk határai, avagy testen innen és
túl
15.30
Laki Beáta (PTE): Gén = Én?
 
 
16.00
Kávészünet
 
 
 
Elnök: Tánczos Péter (DE/PKE)
16.30
Hadi Barbara (ELTE): Az ikonológia útjai – Mannheim Károly és Erwin Panofsky
17.00
Csuka Botond (ELTE): Az esztétikai és a morális viszonyáról a művészeti
tapasztalatban
17.30
Lakatos István (BBTE): A megértve elrendező önteremtődés problémája József
Attilánál
18.00
Szabó Katalin (BBTE): Időtapasztalat Parti Nagy Lajos Hősöm tere című regénye
alapján
18.30
Zárszó / erdélyi és magyarországi filozófiai folyóiratok (Kellék, Többlet, Erdélyi Múzeum, Elpis), illetve az Egyetemi Műhely Kiadó kiadványainak bemutatása (doktori dolgozatok sorozat, hermeneutikai és alkalmazott filozófiai kutatások projektkötetek) 

Szervezők: Nemesi Nikoletta és Rosta Kosztasz (DOSZ FiTO), Székely Tünde (RODOSZ), Tódor Imre (BBTE FDI/MFI, EMFT).