Fiatal Kutatók és Doktoranduszok V. Nemzetközi Teológuskonferenciája

 

Felhívás

 

 
A Doktoranduszok Országos Szövetségének Hittudományi Osztálya folytatva a korábbi szép hagyományt, és idén is meghirdeti nemzetközi konferenciáját, mely immár az ötödik a sorban. A Fiatal Kutatók és Doktoranduszok V. Nemzetközi Teológuskonferenciája 2014. október 24-26-án várja résztvevőit Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán.
 
Konferenciánkra várjuk mindazon doktori képzésben résztvevő hallgatók jelentkezését, akik hittudományi PhD-tanulmányokat végeznek, vagy doktori kutatásuk témája érinti a hit- vagy vallástudományok területeit. Emellett várjuk azon mesterszakos hallgatók jelentkezését is, akiknek a kutatási témája kapcsolódik ezekhez a diszciplínákhoz és témavezetőjük támogatja előadásukat.
 
A Doktoranduszok Országos Szövetségének Hittudományi Osztálya szeretné kifejezni közös felelősségvállalását az összmagyarság ügye mellett, így jelenlegi határainkon túlról és a diaszpóra-magyarságból is várjuk leendő előadóinkat. Szintén a korábbi évek hagyományait folytatva szeretnénk ökumenikus elkötelezettségünket is kifejezni, így bátorítjuk valamennyi felekezet doktoranduszhallgatóit a jelentkezésre. A tudományos világ aktualitásaira reflektálva pedig különösen bátorítjuk előadóinkat egyrészt az interdiszciplinaritásra, másrészt pedig arra, hogy a hittudományokat ért modern kihívásokkal foglalkozó témákat is hozzanak magukkal.
 
Az előadás nyelve lehet magyar, angol vagy német, hossza 20 perc, melyet rövid diskurzus követ majd. A beérkező jelentkezések alapján szervezzük meg szekcióinkat, a hagyományos teológiai diszciplínák alapján. Az előadásokból a korábbi évek gyakorlatát követve önálló tanulmánykötetet tervezünk kiadni.
 
A mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével való jelentkezés és részletes információ: dosz.hto@gmail.com. Jelentkezési határidő: 2014. október 4., melynek feltétele egy legfeljebb 1000 karakter terjedelmű absztrakt beküldése, mely alapján a felkért professzorok által, előzetes elbírálásra kerülnek az előadások. Az elbírálás eredményéről 2014. október 6-áig értesítjük az előadókat.
Budapest, 2013. május 15.                                                              
 
 

DOSZ Hittudományi Osztály

   Gér András László                                                                                          Zila Gábor

          elnök                                                                                                      alelnök
 
 
 
 A jelentkezési lap ITT érhető el.
 
 
 
 
Tervezett program
 
2014. október 24. (péntek)
10.00-12.00 – Ünnepélyes megnyitó, plenáris ülés
                     10.00-10.20 – Áhítat
                     10.20-11.00 – Köszöntő beszédek
                     11.10-11.30 – Plenáris előadás 
                     11.30-11.50 – Plenáris előadás
2.00-14.00 Ebéd
 14.00-18.00 – Szekcióülések I.
 18.00-19.30 – Koncert
19.30- Borkóstoló és vacsora, kötetlen beszélgetés
 
2014. október 25. (szombat)
 8.00-9.30 – Reggeli
10.00-13.00 – Szekcióülések II.
13.00-14.00 – Ebéd
14.00-16.00 – Szekcióülések III.
16.00-18.00 – Szekcióülések IV.
18.30-20.00 – Vacsora
20.00- – Borkóstoló, kötetlen beszélgetés
 
2014. október 26. (vasárnap)
10.00 – Istentisztelet (Nagyvárad tér)