Módszertani műhelysorozat- Az adatok és praktikum szerepe az empirikus kutatásban

Meghívó
 
 
A Doktoranduszok Országos Szövetségének Közigazgatás-tudományi Osztálya
tisztelettel meghívja Önt a
 
Módszertani műhelysorozatának
első, nyitó rendezvényére, melynek címe:
 
Az adatok és praktikum szerepe az empirikus kutatásban
 
 
A rendezvény ideje: 2016. 05. 09. (hétfő) 17:00 – 18:30;
A sorozat további dátumai: május 16, 23, 31-e.
A rendezvény helye: NKE Közigazgatás-tudományi Kar (1118. Ménesi út 5.), 201-es terem
A rendezvény előadója: Csuhai Sándor, az NKE Államkutatási és Fejlesztési Intézetében működő Mérési és módszertani Laborjának a vezetője
 
 
A modern, nemzetközi társadalomtudomány egyre erősödő elvárása a kutatások módszertanilag jól megalapozott, lehetőség szerint empirikus alátámasztása.
Az empíriát tartalmazó, tudományos igényű, módszertanilag jól megtervezett, majd megvalósított kutatások és elemzések készítése komoly kihívás minden kutató számára.
 
A módszertani műhelysorozat célja a fiatal kutatók elméleti módszertani – kiemelten empirikus - ismereteinek gyakorlatorientált bővítése, az egyedi kutatás-módszertani esetek feldolgozása és az egyéni kutatási tanácsadás közvetlen, interaktív formában.
 
A rendezvénysorozat eladói az NKE Államkutatási és Fejlesztési Intézetben idén alakult, speciális kutatástámogató egységének, a Mérési és Módszertani Labornak a munkatársai. A Labor kiemelt feladatának tekinti a kutatók és doktoranduszok empirikus, társadalomkutatási módszertant igénylő adatfelvételeinek szakmai támogatását és a kvantitatív és kvalitatív módszerek bemutatását, alkalmazásuk elterjesztését.
 
A Módszertani műhelysorozatot ajánljuk valamennyi doktorandusznak és kutatónak, aki általános kutatás-módszertani ismereteit szeretné bővíteni, kutatást tervez, vagy készít elő, empirikus módszert alkalmazna, módszertani problémába ütközött a megvalósítás során, vagy az adatbázisok építésében és feldolgozásában szeretne hatékonyabbá válni.
 
Aktív részvételükre feltétlenül számítunk!
 
Üdvözlettel:
 
Tózsa Réka                                    Bozsó Gábor
DOSZ KiTO elnök                        DOSZ KiTO alelnök