2 éves születésnap: DOSz Közigazgatás-tudományi Osztály

2015. június 25-én tartotta alapításának 2 éves évfordulóját a Doktoranduszok Országos Szövetségének Közigazgatás-tudományi Osztálya, mely országos szintű szakmai érdekképviseleti szervezete a közigazgatás-tudomány iránt elhivatott doktori képzésben résztvevő hallgatóknak.
Az osztály 2013-ban történt indulása óta szoros szakmai együttműködésben végzi munkáját a közigazgatási képzés bázis intézményével, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel.

A születésnapi rendezvényen a kiemelt együttműködés eddigi és további fejlesztéséről beszélt Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora. Beszédében kiemelte, hogy a közigazgatási doktori képzés fejlesztésével az új tudományos értékeket előállító tanulmányokat támogatja és ezek lesznek azok az eredmények, melyek a közigazgatás gyakorlati működésébe, fejlesztésébe tudnak újszerűséget, reformokat hozni. Az elméleti megalapozások, az új tudományos értékek és a gyakorlat empirikus kutatásokon alapuló vizsgálata, ezek ötvözete képes az állami működés hatékonyságának növelésére. Fontos, hogy a tudományos tevékenységet hasznosítsuk a közigazgatás reformok során, az NKE ebben továbbra is partnere lesz az országos, szakmai közösségnek.

Dr. Biró Marcell a Belügyminisztérium miniszteri kabinetfőnöke, kezdetek óta az osztály fenntartói támogatója, az önálló közigazgatás-tudományi doktori iskola létesítésének elhivatott segítője volt az NKE Fenntartói Testületében. Beszédében kiemelte a doktori iskola és a szakmai közösség létrehozatalának országos jelentőségét. A közigazgatással való együttműködés továbbra is kiemelt eleme a tudós közösség működésének, hiszen a közigazgatási szerveknek is szüksége van a tudományos értékekre, eredményekre.
A két vezető elismerését fejezte ki a részt vevő vezető tisztviselőknek és megjelent osztálytagoknak.
A rektori és kabinetfőnöki ünnepi beszédeket követően az eltelt két év eseményeit, eredményeit ismertette az osztály. Juhász Lilla Mária tiszteletbeli elnök az alapítás céljairól, a megvalósult fejlesztésekről beszélt és a szakmai kapcsolatok kialakítását, az eddigiek továbbfejlesztését szorgalmazta. Bokor András jelenlegi elnök, a DOSZ elnökségi tagja az osztály éves szakmai eredményeit ismertette és kiemelte az osztály meghatározó jellegét az országos tudományos utánpótlás rendszerében. A beszédek sorát Tózsa Réka, az elnökséget átvevő soros elnök zárta, aki a szervezet továbbhaladásának céljairól, ütemezéséről, a jövőbeni feladatok kijelöléséről szólt.

A DOSZ Közigazgatás-tudományi Osztály létrehozatala mérföldkő hazánkban. Az osztály az elkülönült közigazgatás-tudományi kutató utánpótlás országos koordinációját működteti hazánkban, hazai és külföldi szakmai programokban való részvételt, a sikeres és hasznos doktori tanulmányok folytatását támogatja. Érdekképviseleti jellegéből adódóan országosan képviseli a közigazgatás-tudományi doktoranduszok érdekeit, a közigazgatás fejlesztését tudományos alapokon támogatja.